Den Bosch,
12
oktober
2020
|
08:58
Europe/Amsterdam

Essent: schrap ODE op groene stroom en groen gas

Samenvatting

Geen Opslag Duurzame Energie (ODE) op groene stroom en groen gas. Dat is het voorstel waarmee energiebedrijf Essent het maken van duurzame keuzes wil stimuleren en belonen.

Essent presenteert vandaag een alternatief plan voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) die huishoudens en bedrijven betalen op de energierekening. De marktleider wil de heffing schrappen voor wie kiest voor groene stroom en groen gas. Daarnaast moet het bedrag omlaag voor wie voor een van beide kiest. Het liefst zo snel mogelijk. Volgens het energiebedrijf is deze aanpassing nodig om huishoudens en bedrijven te stimuleren duurzame keuzes te maken en te laten zien dat zij zelf invloed hebben op een betaalbare energierekening. Het voorstel scheelt huishoudens tot wel 170 euro per jaar.

Verduurzamen moet lonen

Essent vindt dat de huidige belasting van de energierekening met de ODE het verkeerde signaal afgeeft. Patrick Lammers, CEO Essent: “Nu houdt de ODE geen rekening met het soort energie dat je verbruikt. Of het nu grijs is of groen, je betaalt hoe dan ook een Opslag Duurzame Energie. Dat zet een rem op het draagvlak voor de energietransitie. Ik wil mijn 2,5 miljoen klanten het perspectief geven dat verduurzamen loont.”

Zelf energietransitie aanjagen

Essent pleit voor een zo snel mogelijke invoering van het plan. “Het zou mooi zijn als de ODE zo snel mogelijk aangepast wordt, zodat mensen gaan nadenken over duurzame alternatieven en hopelijk zelf de energietransitie gaan aanjagen door te kiezen voor groen,” aldus Lammers.

Minder subsidie nodig

Een andere opsteker is dat het alternatieve ODE-plan de markt voor groen stimuleert en minder afhankelijk maakt van subsidie. Lammers: “Met dit voorstel stijgt de vraag naar duurzame energie, waardoor investeringen in duurzame energieprojecten sneller zijn terug te verdienen en minder subsidie nodig hebben. Een win-win: consumenten en bedrijven investeren in de energietransitie en verlagen tegelijkertijd hun energierekening èn de subsidiepot.”

Betaalbare energietransitie

Dit voorstel sluit aan bij eerdere pleidooien van Essent om de energietransitie betaalbaar te houden. De stijging van de belastingen op energie is CEO Patrick Lammers al langer een doorn in het oog. Lammers: “Het aandeel belastingen in de energierekening wordt steeds groter, vooral de ODE. Hierdoor stijgt vooral de energierekening van huishoudens en het mkb. Met grote risico’s voor het draagvlak voor de energietransitie.”

Over de Opslag Duurzame Energie (ODE)

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is ingevoerd op 1 januari 2013. De belastinginkomsten via deze post gaan naar de pot voor Subsidie Duurzame Energie (SDE+/SDE++). De subsidies worden gebruikt om hernieuwbare energieprojecten en projecten die CO2-uitstoot verlagen te stimuleren. Vanaf 2013 is de ODE elk jaar gestegen. Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de tarieven wederom stijgen.

Onderzoeksverantwoording

In het voorstel wordt de prijs van de CO2-afhankelijke ODE bepaald door de beoogde ODE-inkomsten te verdelen per belastingschijf en te delen door de CO2-uitstoot per belastingschijf. In de berekening is rekening gehouden met de huidige verdeling van de ODE tussen kleinverbruikers en grootverbruikers van 1/3 huishoudens en 2/3 grootverbruikers. Door bovenstaande berekeningsmethode blijven de opbrengsten voor de ODE gelijk. Wat de daadwerkelijke CO2-prijs wordt, en of hierin onderscheid bestaat tussen sectoren, is een politieke keuze. Het voorstel is bedoeld om de systematiek achter het idee nader toe te lichten. De berekeningen van dit voorstel zijn nagerekend door Berenschot.

Meer informatie

Essent is marktleider in Nederland en levert elektriciteit en gas aan zo’n 2,5 miljoen huishoudens. Essent helpt huishoudens bij de volgende stap in energie, klein of groot. We leveren diverse producten en diensten, van isolatie tot warmtepompen en smarthome oplossingen. Met onze mensen op kantoor en de ruim 1.800 monteurs en adviseurs in het land staan we dagelijks klaar voor onze klanten. Ook wordt geïnvesteerd in innovatieve oplossingen met waterstof, modulaire lokale warmtenetten en batterijopslag. Zo werken wij dag in dag uit aan de energietransitie. Essent is onderdeel van E.ON, één van de grootste energiebedrijven in Europa.