Essent gaat groene waterstof produceren van duurzame energie

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Solinoor over zonneparken

Essent start in 2022 met het bouwen van een waterstoffabriek die draait op zonne-energie. Het gaat om een elektrolyse-installatie van 5MW die de duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en restwarmte. Deze worden vervolgens aan bedrijven in de regio geleverd. De nieuwe waterstoffabriek wordt ontwikkeld in samenwerking met Solinoor, een specialist op het gebied van zonneparken. Met deze samenwerking spelen zij in op de groeiende behoefte aan de lokale productie en levering van groene energie.

Stephan Segbers, COO van Essent: “Het toepassen van waterstof als energiedrager is een grote stap vooruit in de energietransitie. Sinds 1,5 jaar richten we ons met EIS (Energy Infrastructure Solutions) op het ontwikkelen van koude- en warmtenetten en totaaloplossingen waarvan waterstof onderdeel is. Wij geloven dat de energietransitie om een brede, integrale benadering vraagt en dat waterstof grote kansen biedt voor de industrie, tuinbouw en de gebouwde omgeving. Niet alleen in de stad, maar juist ook in meer afgelegen gebieden.

Produceren en leveren
De waterstoffabriek werkt in principe op zonne-energie. Om de continuïteit van de operatie te garanderen, onderzoekt Essent de mogelijkheid om bij gebrek aan zonlicht terug te vallen op windenergie. Een ander belangrijk aandachtspunt is de beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet waardoor het risico bestaat dat kostbare, opgewekte energie verloren gaat. Om dat te voorkomen, wordt de fabriek uitgerust met een batterij voor tijdelijke opslag van het surplus aan zonnestroom dat niet meteen omgezet kan worden in waterstof of terug geleverd kan worden aan het net. Het is het eerste project in Nederland waarbij een grondgebonden en drijvend zonnepark, batterijen en een elektrolyser worden ingezet voor duurzame productie van waterstof en tegelijk netcongestie oplossen en zorgen voor een gebalanceerd energienetwerk.

Kansen voor verduurzaming
Essent en Solinoor gaan ook samenwerken aan mogelijke oplossingen om de geproduceerde waterstof te leveren aan lokale afnemers. Dit kan bijvoorbeeld via wegtransport of een directe pijpleiding. Vahid Kharidar, directeur van Solinoor ziet allerlei kansen: “Groene waterstof wordt geproduceerd uit duurzame elektriciteit. Solinoor ontwikkelt door heel Nederland zonneparken die kunnen worden gebruikt als elektriciteitsbron voor de productie van waterstof. Wij geloven dat er altijd een oplossing is voor onze industrie om over te stappen op 100% groene energie, zelfs op het moment dat we uitdagingen hebben met beperkte transportcapaciteit op het net. Essent en Solinoor gaan nog een stap verder en bieden een geïntegreerde energieoplossing door verschillende bronnen van groene energie te gebruiken en aan te bieden (zon, wind, batterijen en waterstof). Onze capaciteiten in ontwikkeling, ontwerp, installatie en investering sluiten perfect aan bij de rol van Essent als energiemarktleider. Samen hebben we een aantal concrete kansen gecreëerd om de energietransitie in Nederland te versnellen.”

Waterstof-brandstofcel
Groene waterstof is een uitstekend alternatief voor aardgas omdat bij de productie alleen duurzame elektriciteit en warmte vrijkomt, dus geen CO2. Er hangt echter ook een kostenplaatje aan. Voor sommige bedrijven is de stap naar 100% groene energie dan ook erg groot. Daarom leveren Essent en Solinoor ook oplossingen om stapsgewijs te groeien naar een duurzame bedrijfsvoering. De klant kan ervoor kiezen om meteen over te gaan op 100% waterstof, maar kan ook eerst gebruik maken van een mix van waterstof en aardgas, en pas later helemaal overgaan op waterstof.  Zo helpen we ondernemers op een verantwoorde, gecontroleerde manier de omslag te maken naar een groene toekomst.

Waterstof

Over Solinoor
Solinoor, ontwikkelt, ontwerpt, installeert en investeert in (drijvende) zonneparken op allerlei locaties binnen Nederland. Het bedrijf heeft een aantal zeer innovatieve projecten op zijn naam staan en is altijd op zoek naar nieuwe kansen om de energietransitie verder vorm te geven en te versnellen.