09
november
2020
|
10:51
Europe/Amsterdam

Essent, aanjager om energieschulden te voorkomen

Ondertekening Landelijk Convenant Vroegsignalering op 10 november

Essent is aanjager van een landelijk convenant om in samenwerking met gemeenten en schuldeisers, schulden vroegtijdig te signaleren. Deze week luidde TNO de alarmbel. Ruim 650.000 huishoudens hebben in meer of mindere mate te maken met energiearmoede, omdat ze de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen met alle gevolgen in wooncomfort tot gevolg. Gemiddeld lopen mensen vaak 5 jaar rond met financiële problemen voordat ze om hulp vragen. In die tijd groeit hun schuld gemiddeld tot meer dan €42.000.

Essent heeft het voortouw genomen om met het NVVK (de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) en samen met andere energieleveranciers, waterbedrijven, zorgverzekeraars, verhuurders en gemeenten tot een zogenaamd Landelijk Convenant Vroegsignalering te komen. Het convenant wordt 10 november ondertekend.

Verduurzamen doe je zo - Essent

Dankzij dit convenant kunnen mensen met betalingsachterstanden sneller worden gesignaleerd, zodat zij sneller kunnen worden geholpen en oplopend persoonlijk financieel leed voorkomen kan worden. En dat dit effect heeft laat Amsterdam zien. Dit is namelijk een van de gemeenten waar vroegsignalering al langer wordt toegepast en het gemiddelde schuldbedrag bijna is gehalveerd met €26.000.

Vanaf de bekrachtiging van het convenant wordt het mogelijk om veel sneller te schakelen met gemeenten. Nu moet er nog met iedere gemeente afzonderlijk afspraken worden gemaakt, wat vertragend werkt. En er komt een digitaal meldpunt waarmee gegevens via een centraal systeem kunnen worden uitgewisseld. Door betalingsachterstanden vroegtijdig te signaleren lopen schulden minder snel op en kan eerder worden doorverwezen naar de schuldhulpverlening. En hoe minder schuld, hoe makkelijker deze is op te lossen.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering wordt 10 november ondertekend door de branche- en koepelorganisaties en door Medy van der Laan namens Energie Nederland. Het convenant is vanaf 10.00 uur beschikbaar.

Henriette Setz, Directeur Operations bij Essent
Als grootste energieleverancier van Nederland vinden we het onze verantwoordelijkheid om klanten die met problematische schulden te maken hebben, te helpen. Zo werken we al jaren nauw samen met diverse gemeenten om klanten met schulden vroeg te signaleren. En bieden we klanten de mogelijkheid om het betaalmoment aan te passen aan de eigen persoonlijke situatie.
Henriette Setz, Directeur Operations bij Essent