Energiewacht Groep ontwikkelt Zonnepark Hessenpoort in Zwolle

24 april 2019

Het zonnepark wordt gerealiseerd onder regie van Energiewacht Groep, servicepartnerbedrijf van Essent. Het park is een initiatief van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort waarin meerdere ondernemers op Hessenpoort participeren. Bij de ontwikkeling van het zonnepark wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de producten en diensten van lokale of regionale ondernemers.

Het zonnepark zal een grote bijdrage aan de verduurzaming van Hessenpoort leveren en nog dit jaar in bedrijf worden genomen.

Opbrengst

Het zonnepark op Hessenpoort bestaat straks uit drie productievelden met in totaal 19.224 zonnepanelen, die jaarlijks ruim 6.000.000 kWh produceren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.900 huishoudens.

Energiewacht Groep ontwikkelt Zonnepark Hessenpoort in Zwolle

Coöperatie

HLinks: Arap-John Tigchelaar, Algemeen Directeur Transferro en  voorzitter Coöperatie Zonneweide Hessenpoort. Rechts: Auke Peringa, Algemeen Directeur Energiewacht Groepet zonnepark wordt eigendom van de Coöperatie Zonneweide Hessenpoort, die speciaal voor dit doel is opgericht. Meerdere ondernemers op Hessenpoort participeren als lid van deze coöperatie in het zonnepark. De voorbereidingen zijn twee jaar geleden gestart.

Het zonnepark maakt onderdeel uit van een plan om Hessenpoort in collectief verband vergaand te verduurzamen. Met een succesvolle SDE-subsidieaanvraag en een lening door het EnergieFonds Overijssel (EFO) is het gelukt de businesscase financieel sluitend te krijgen en kan de uitvoering beginnen.

In november 2018 werd de huurovereenkomst voor de grond door wethouder Monique Schuttenbeld van de gemeente Zwolle getekend. Het gaat om 6,6 hectare grond, voornamelijk gelegen onder hoogspanningsmasten. Deze locatie is minimaal de komende 15 jaar beschikbaar voor het zonnepark

Contactpersonen

Maureen Veerman

Maureen Veurman
Senior Woordvoerder
maureen.veurman@essent.nl
+31(0)736861299


 

Hannah van der Weg, Senior Woordvoerder

Hannah van der Weg
Senior Woordvoerder
hannah.van.der.weg@essent.nl
+31(0)736861299


Bent u op zoek naar de klantenservice, klik hier.