Zonnige septembermaand voltooit goede zomer voor zonnepaneelbezitters

09 oktober 2019

Het is bijna geen verrassing meer, maar ook september 2019 was bovengemiddeld zonnig. De opbrengst lag in september 13% hoger dan het langjarig gemiddelde. De overvloedige zonneschijn leverde een bezitter van een gemiddeld zonnepaneelsysteem daarmee zo’n € 4,- meer op voor de maand september specifiek.

Voor een gemiddeld zonnepaneel systeem leverde heel 2019 tot nu toe € 468,- op. Dat is zo’n € 52,- meer op dan gemiddeld. Alleen 2018 bracht meer op voor zonnepaneelbezitters, namelijk € 493,-.

Februari, april, juni, juli en augustus waren echte topmaanden met significant meer zonuren dan het langjarig gemiddelde en in verhouding tot de afgelopen zes jaren.

Zonne-uren

De maand september was zonniger dan langjarig gemiddeld. Het aantal zonne-uren in De Bilt was bijvoorbeeld 6% hoger.

Belangrijke stap in het verduurzamen van huizen en gebouwen

Essent ziet zonnepanelen als een belangrijke stap in het verduurzamen van huizen en gebouwen. Bij het opwekken van zonne-energie wordt er geen CO2 uitgestoten. Daarnaast is het een rendabele investering waarmee men op termijn veel geld kan besparen.

Adviesbureau Deloitte berekende in 2018 dat er maar liefst 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak in Nederland is. Dat is vergelijkbaar met 125.000 voetbalvelden met 270 miljoen zonnepanelen die in totaal 217 petajoule per jaar aan stroom kunnen opwekken.

Die 270 miljoen zonnepanelen zouden in 50 procent van de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland kunnen voorzien. Door zonnepanelen op daken te plaatsen, benutten we de mogelijkheden van de beschikbare oppervlakte en hoeven we minder landbouwgrond te gebruiken.

De productie van zonnestroom neemt toe

Het CBS becijferde in 2019 dat de productie van zonnestroom toenam van 2,2 miljard kWh in 2017 naar 3,2 miljard kWh in 2018. Een stijging van ruim 40 procent die direct verband houdt met de forse toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen.

Benieuwd naar onze visie op zon als duurzame energiebron? Open dan de bijlage.

Een gemiddeld zonnepaneelsysteem?

Betreft een systeem van 2600 Wattpiek, 88 procent effiency, gesitueerd op zuiden zonder obstructies (ideale omstandigheden). Berekening norm gebaseerd op instralingsgegevens de Bilt 1989 - 2018 (KNMI) en op teruglevertarief van 20 eurocent per kWh. Data instraling en zonuren afkomstig van KNMI.

Contactpersoon

Hannah van der Weg, Senior Woordvoerder

Hannah van der Weg
Senior Woordvoerder
hannah.van.der.weg@essent.nl
+31(0)736861299


Bent u op zoek naar de klantenservice, klik hier.