27 juni 2019

Leestijd: 2 minuten

Betere business case verduurzamen, maar weinig kennis wetgeving

Steeds meer mkb-ondernemers kiezen voor duurzame oplossingen. En dat is goed nieuws. Bijna 40% verwacht binnen 3 jaar (opnieuw) te investeren in duurzaamheid en energie besparen. En bijna 90% heeft al stappen gezet. Hoewel de wet- en regelgeving een belangrijke drijfveer is, ontbreekt het veel ondernemers nog aan kennis over de regels en subsidies. 

De cijfers in dit artikel komen uit een onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Essent Zakelijk. Het onderzoek is in april gehouden onder 850 bedrijven in het mkb-segment. 

Bekijk de infographic met de belangrijkste conclusies (pdf).

Reden mkb om te verduurzamen 

Waarom verduurzamen ondernemers?

Eerst wat cijfers over de motieven van mkb-ondernemers om wel of juist niet te investeren in duurzaamheid:

  • voldoen aan wet- en regelgeving is voor 29% een reden om te verduurzamen;
  • het verlagen van de energiekosten is voor 47% de belangrijkste reden;
  • 24% verduurzaamt niet omdat zij geen of te weinig rendement verwachten;
  • voor 35% is een gebrek aan financiële middelen de reden om niet te verduurzamen.

Betere business case om te verduurzamen

De business case om te verduurzamen lijkt te verbeteren. Want waar nu maar 24% een te laag rendement verwacht, was dat in 2018 nog 31%. Dat is een belangrijke verschuiving. Want voor bijna de helft is het financiële plaatje de belangrijkste motivatie is om te investeren in duurzaamheid.

Wet- en regelgeving als motivatie om te verduurzamen 

Ook wet- en regelgeving is een steeds belangrijker motivatie. In 2018 was dit voor 23% van de ondernemers een motivatie om te verduurzamen. In 2019 is dit percentage gestegen naar 29%. Ook ziet 51% van de mkb-ondernemers de nadruk op verduurzaming toenemen.

Toch blijft de kennis over de wet- en regelgeving laag. En dat is zorgelijk. Een goed voorbeeld hiervan is de informatieplicht energiebesparing.

Kennis mkb over informatieplicht

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor ruim 100.000 bedrijven. Zij moeten een rapport indienen over wat zij doen om energie te besparen. Met deze rapporten kan de overheid controleren en handhaven op de verplichting om energie te besparen.

Slechts 26% van de ondernemers kent de informatieplicht. De informatie over de wet- en regelgeving moet dus beter. Ondernemers weten niet aan welke regels zij moeten voldoen, terwijl de overheid er wél op kan handhaven. 

One-stop-shop verduurzamen mkb

One-stop-shop verduurzamen

Onder ondernemers lijkt er veel onzekerheid te bestaan over alle plannen van de overheid rondom verduurzaming. Hoe zit het met de impact van het Klimaatakkoord? Hoe gaat de transitie naar gasloos verwarmen eruit zien? Hoe pak je verduurzaming aan?

Bijna de helft van de ondernemers geeft daarom aan behoefte te hebben aan een ‘one-stop-shop’ als het gaat om verduurzamen. Dus één partner die alles regelt, van advies tot installatie en onderhoud. Volgens het mkb moeten vooral energieleveranciers (34%), installatiebedrijven (25%) en energieadviseurs (21%) dit oppakken.

Plannen mkb om te verduurzamen

Aan de slag met verduurzamen

Hoe ver ben jij al met het verduurzamen van je bedrijf? Of je nu de eerste stappen wilt zetten of de smaak al flink te pakken heeft, wij helpen je graag. Als one-stop-shop. Dankzij onze lokale partners hebben wij altijd de juiste mensen bij je in de buurt. Zij regelen alles voor je, van advies tot installatie en onderhoud.

Bijvoorbeeld als je zonnepanelen of ledverlichting overweegt . En als je nog niet weet wat je volgende stap is, maken we een persoonlijk bespaarplan voor je. Dan weet je precies welke stappen voor jou het meest rendabel zijn.

Help mij besparen