ANP,
17
september
2020
|
13:25
Europe/Amsterdam

Windmolen, stekkerauto en isolatie voor aangescherpt klimaatdoel

Om het klimaatdoel voor 2030 te kunnen aanscherpen, mikt de Europese Commissie op extra inspanningen in de energiesector, het vervoer en de gebouwde omgeving. Als zij er een schepje bovenop doen is de voorgestelde CO2-vermindering van 55 procent haalbaar, zegt verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans.

De commissie kondigde woensdag aan dat zij in 2030 de uitstoot van CO2 niet met 40, maar met 55 procent wil verminderen ten opzichte van 1990. Dat is nodig om van Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken. Gaat Europa op de oude voet door, dan is de uitstoot over dertig jaar slechts hooguit 60 procent lager, berekende de commissie.

Timmermans wil de ambitieuzere tussenstap vastleggen in de Europese klimaatwet die in de maak is. Dat maakt niet alleen het einddoel in 2050, maar ook het tussendoel bindend. De hogere lat is haalbaar, stelt Timmermans. Lidstaten wekken nu bijvoorbeeld al meer hernieuwbare energie op dan ze verwachtten. En de economie hoeft er niet onder te lijden. De nieuwe doelstelling drukt de groei niet, zou blijken uit een effectenraming. Dan moet vooral de energiesector wel aan de bak. Is nu nog een derde van de energieproductie duurzaam, in 2030 moet dat zijn verdubbeld.

Ook het vervoer moet een bijdrage leveren. Binnen tien jaar moet bijna een kwart van het vervoer op hernieuwbare energie rijden. En er moeten veel meer huizen en andere gebouwen worden geïsoleerd en uitgerust met bijvoorbeeld warmtepompen. Nu stookt driekwart van de huizen nog erg inefficiënt.

Alleen al de snellere verduurzaming van de energiesector vergt jaarlijks een extra investering van 350 miljard. Maar dat kan Europa wel opbrengen, denkt de commissie. Zij wijst erop dat de lidstaten al hebben afgesproken dat 30 procent van de uitgaven van de komende jaren moet bijdragen aan de klimaatdoelen.

Het nieuwe doel voor 2030 is niet alleen een opgave, maar helpt Europa ook juist op te krabbelen uit de coronacrisis, stelt Timmermans. De investeringen scheppen nieuwe banen en kunnen Europa een voorsprong geven in de onvermijdelijke mondiale overgang naar een duurzame economie.

Bovendien levert de snellere overgang ook geld op, onderstreept de commissie. De lucht wordt schoner, zeker in Oost-Europese landen waar nu nog veel kolen worden verstookt. Er hoeft minder olie en gas uit het buitenland te komen. En ook boeren zouden nieuwe kansen krijgen.

Wat de aangescherpte doelstelling per lidstaat betekent, moet nog worden uitgewerkt.

Boilerplate

Meer over Essent en Duurzaamheid

Aanmelden voor nieuwsbrief

This is not a valid email address.