Tilburg University en partners samen aan de slag met klimaatcrisis

31 januari 2023

Op 30 januari was de kick-off van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Klimaat en Energie. Daarin gaan Tilburg University, Avans Hogeschool, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Gemeente Tilburg, Essent, Alliander, Heijmans en Stedin een meerjarige samenwerking aan om de klimaatcrisis aan te pakken. Niet de technologische maar de sociale innovatie die nodig is om de energietransitie te versnellen staat in deze samenwerking voorop.

De klimaatcrisis heeft ernstige gevolgen voor individuen en gemeenschappen over de hele wereld. Technologische vooruitgang kan bijdragen aan klimaatoplossingen en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar technologie alleen is niet genoeg. De aanpak van de klimaatcrisis vereist een transitie van de hele samenleving, en sociale innovaties zijn daarbij net zo essentieel als technologische innovaties.

Resi Becker
Resi Becker, CEO Essent: “Vanuit Essent zijn we steeds op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om de energietransitie te versnellen. We zijn blij met de samenwerking met de universiteit Tilburg en kijken erg uit naar de komst van de Academische Werkplaats. Met de Werkplaats wordt een inspirerende omgeving gecreëerd waar onderzoek en praktijk samenkomt. Dat is voor zowel het bedrijfsleven als voor de universiteit en haar studenten enorm waardevol. Door de centrale rol van sociale innovatie verwachten we dat innovaties eerder worden opgepikt en best practices sneller worden uitgewisseld. Daar dragen we graag aan bij.”

Sociale innovatie

Er is maatschappelijk gezien een groeiende behoefte aan omdenken, om sneller af te kunnen stappen van fossiele brandstoffen, aan innovatieve bedrijfsmodellen en financieringsinstrumenten om een duurzame economie tot stand te brengen. De Werkplaats wil ervaringen en nieuwe ideeën uitwisselen, bijvoorbeeld over welke slimme interventies het gedrag van burgers en bedrijven kunnen veranderen die mogelijk ook vragen om nieuwe wet- en regelgeving en over inclusief beleid om ervoor te zorgen dat de energietransitie betaalbaar is voor iedereen.
Tilburg University en partners samen aan de slag met klimaatcrisis

Maatschappelijke samenwerking

Voortbouwend op een lange traditie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie, hebben onderzoekers vanuit verschillende disciplines en faculteiten van Tilburg University samen met publieke en private partners hun krachten gebundeld in de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Klimaat en Energie.

De academische werkplaats is een experimenteer, leer- en innoveeromgeving waarin samen wordt gewerkt in de vorm van onderzoek rondom concrete projecten, training-on-the-job, publicaties voor een breed publiek, en het ontwikkelen van praktische tools die kunnen helpen bij het realiseren van een sociale en slimme energietransitie.

Universiteitsbrede academische werkplaatsen

Binnen TRANZO (wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn) bestaan al jaren diverse succesvolle academische werkplaatsen. In navolging daarvan kent Tilburg University vier Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen: Inclusieve Arbeidsmarkt, Klimaat & Energie en Digital Health and Mental Wellbeing en Brede Welvaart. De werkplaats Klimaat & Energie wordt aangestuurd door hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries Saskia Lavrijssen en hoogleraar Bestuurskunde Martijn Groenleer.

Avans Hogeschool, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Gemeente Tilburg, Essent, Alliander, Heijmans en Stedin zijn de eerste partners van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats Klimaat en Energie. Het is de verwachting dat er in de komende maanden nog andere partners aansluiten.

Vragen?

Bekijk voor meer informatie de website en voor vragen kunt u zich wenden tot Michelle te Veldhuis, projectmanager Universiteitsbrede Academische Werkplaatsen, e-mail m.teveldhuis@tilburguniversity.edu, telefoonnummer 013-4662649.

Contactpersonen

Maureen Veerman

Maureen Veurman
Senior Woordvoerder
maureen.veurman@essent.nl
+31(0)736861299


 

Hannah van der Weg, Senior Woordvoerder

Hannah van der Weg
Senior Woordvoerder
hannah.van.der.weg@essent.nl
+31(0)736861299


Bent u op zoek naar de klantenservice, klik hier.