Samenwerking voor innovatieve energie-infrastructuur CLIC

18 februari 2022

De eerste Europese campus voor innovatie van de stadslogistiek die bij Amsterdam verrijst, krijgt een innovatieve energiehuishouding. Ontwikkelaar Intospace, Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) en netbeheerder Liander zullen voor de campus een Hybrid Energy Community System (HECS) gaan inrichten. De drie partijen gaan met deze energie-community op lokaal niveau de energiehuishouding maximaal efficiënt inrichten zodat het publieke elektriciteitsnet minder belast wordt.

In een HECS worden op lokaal niveau vraag en aanbod maximaal gebalanceerd zodat er minimale piekbelasting op het regionale en nationale elektriciteitsnet plaatsheeft. Op deze manier leidt de synergie op lokaal niveau tot betere prijsvorming voor de afnemers en vormt het systeem als geheel deels een oplossing voor regionale netwerkcongestie. De bestaande infrastructuur wordt beter benut en nieuwe infrastructuur kan efficiënter en met lagere kosten opgezet worden. CLIC is gericht op zero-emissie stadslogistiek, die in belangrijke mate bepaald wordt door de vloot (kleinschalige) elektrische voertuigen die alle bestellingen tot aan de voordeur brengen, de zogenaamde ‘last mile logistics’. Dus de beschikbaarheid en het optimaal gebruik van elektriciteit zijn van groot belang voor CLIC.

 

Deeleconomie

“Vandaag geven we het startschot om te gaan onderzoeken hoe we het HECS kunnen vormgeven”, aldus Intospace-CEO Tim Beckmann bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst dinsdag. “Vanwege de overbelasting van het publieke elektriciteitsnet zoeken we samen met Essent en Liander naar innovatieve, toekomstgerichte oplossingen. In dit HECS sturen we middels een virtual powerplant op het afvlakken van de pieken in het regionale net van Liander. Door het combineren van beschikbare netwerkcapaciteit op CLIC kunnen het terrein en zijn gebruikers toe met minder zware aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het is de deeleconomie in optima forma!”

Ook verzekert CLIC met het geavanceerde energiesysteem dat er altijd voldoende elektriciteit voorhanden is op de campus, dat een van de grootste laadplatformen voor elektrische voertuigen van Europa krijgt. Daarnaast moet het voor CLIC mogelijk worden om energie-overschotten terug te leveren aan het publieke elektriciteitsnet en om ongebruikte opslagcapaciteit voor elektriciteit aan het net beschikbaar te stellen. Hiermee wordt CLIC een deel van de oplossing in plaats van deel van de energieproblematiek.

Kansen voor verduurzaming

Ontwikkelaar Intospace richt in samenwerking met Essent EIS een Energy Service Company (ESCo) op, met Intospace als klant. Daarmee zorgt Essent EIS voor de ontwikkeling van een digitaal, geïntegreerd energiesysteem (‘virtual powerplant’) dat het energiegebruik op CLIC gaat optimaliseren en balanceren op gebiedsniveau. Liander verzorgt het elektriciteitsnet en de aansluitingen voor alle gebruikers van CLIC. Samen wordt gezorgd voor een maximale energie-efficiëntie en wordt voorkomen dat er te veel piekbelasting tegelijk plaatsvindt. Door de digitale aansturing van Essent op CLIC en de hiermee gepaarde uitwisseling van elektriciteit wordt ook de belasting op het elektriciteitsnet voor Liander verminderd.

“Dit is een unieke Nederlandse samenwerking waarmee we een volgende stap zetten in de energietransitie”, aldus Essent-COO Stephan Segbers. “Door energiestromen zoals opwek-, opslag- en laadinfrastructuur slim aan elkaar te verbinden, maakt Essent het mogelijk de stadslogistiek van Amsterdam te verduurzamen. Door onze digitale laag creëren we een uniek geïntegreerd energiesysteem dat naast de energietransitie ook netbeheerder Liander helpt bij het stabiliseren van het energienet.”

Soepel uitwisselen

Liander is betrokken bij CLIC om te faciliteren dat Essent elektriciteit de bedrijven op CLIC soepel kan uitwisselen. Dat gebeurt binnen de grenzen van het net zodat er niemand zonder elektriciteit komt te zitten. Liander en Essent wisselen de benodigde data uit om te kunnen bepalen wanneer er ruimte is om door de zon opgewekte elektriciteit op te slaan in de lokaal aanwezige batterijen of terug te kunnen leveren aan het landelijke net. Ook het laden van de vele laadpalen gebeurt afhankelijk daarvan.

Hierdoor worden grote pieken in het regionale net van Liander voorkomen en daar zit de grote winst van zo’n energiegemeenschap. Doel van CLIC is immers de piekbelasting op het regionale net te verlagen zodat er meer gebruikers het net op kunnen en daardoor de verduurzaming van de stadslogistiek kan versnellen. Liander voorziet dat het CLIC-model ook op andere bedrijfsterreinen in het land kan werken. “Wij garanderen de bedrijven op CLIC de betrouwbaarheid van en toegang tot ons publieke net”, aldus Liander-directeur Huibert Baud. "We innoveren met de CLIC-partners om als netbeheerder de lokale energie-uitwisseling slim te faciliteren. Daardoor kunnen ondernemers maximaal verduurzamen en de benodigde energie op het gewenste moment krijgen door een slimme combinatie van lokale opwekking, opslag en het publieke net.”
Samenwerking voor innovatieve energie-infrastructuur CLIC

Over CLIC

CLIC, de City Logistics Innovation Campus (www.joinclic.nl), is de eerste Europese campus voor stadslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken er samen aan de oplossingen voor de stadslogistiek van de toekomst. CLIC fungeert en faciliteert hierin als logistieke hub, een centraal overslagpunt voor goederen, en innovatiecampus met alle faciliteiten. CLIC ligt midden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De plaatsen Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en luchthaven Schiphol bevinden zich op korte afstand van de campus. CLIC is een ontwikkeling van Intospace en Bohemen.

Over Intospace

Intospace ontwikkelt het logistiek vastgoed en werklandschap van de toekomst. Gebouwen die in de eerste plaats zijn ontworpen met oog voor de omgeving en tenminste klimaatneutraal zijn. Gebouwen die de gezondheid vooropstellen en waar mensen graag werken.  Maar het is meer: het logistieke vastgoed van de toekomst kan uiteraard omgaan met geavanceerde technologie. Gebouwen die stroom leveren in plaats van gebruiken. Gebouwen waar je niet alleen kunt werken, maar ook kunt ontspannen en recreëren. Gebouwen die iets toevoegen aan de omgeving.

Over Essent Energy Infrastructure Solutions

Als grootste energieleverancier van Nederland ontwikkelt Essent duurzame, slimme energie-oplossingen, waarmee de noodzakelijke energietransitie stap-voor-stap vanaf vandaag praktisch gerealiseerd wordt. Essent Energy Infrastructure Solutions (EIS) levert lokale en op maat gemaakte energieoplossingen die steden en industriële gebieden in staat stellen de toenemende uitdagingen op het gebied van energiezekerheid, duurzaamheid en natuurlijk ook kosten het hoofd te bieden. EIS investeert in energie-assets om geïntegreerde, 100% duurzame en digitale oplossingen te leveren op het gebied van verwarming, koeling, opslag, elektriciteit, waterstof en energie-efficiëntie die direct bijdragen aan de energietransitie.

Over Liander

Liander is uw netbeheerder. Wij zorgen ervoor dat 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven stroom en gas kunnen gebruiken. Het is onze taak om de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Daarom onderhouden en vernieuwen we het bestaande energienet, en staan we dag en nacht klaar om storingen op te lossen. Daarnaast verzwaren we het elektriciteitsnet op plekken waar meer capaciteit nodig is met nieuwe kabels, verdeelstations en transformatorhuisjes. Zodat u altijd energie kunt gebruiken. Nu en in de toekomst.

Contactpersoon

Hannah van der Weg, Senior Woordvoerder

Hannah van der Weg
Senior Woordvoerder
hannah.van.der.weg@essent.nl
+31(0)736861299


Bent u op zoek naar de klantenservice, klik hier.