De energietransitie volgens Essent

Op weg naar duurzame energie

Wat is de energietransitie? Het betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen – zoals aardgas en steenkool – naar duurzame energie. Bijvoorbeeld groene stroom afkomstig van windmolens en zonnepanelen. Zodat Nederland uiteindelijk in 2050 volledig duurzaam energie opwekt en gebruikt. Een flinke klus die veel tijd en moeite kost. Bij Essent maken we het graag wat kleiner en dicht bij huis. Spreken wij over de energietransitie? Dan kijken we vooral naar hoe dit onze klanten raakt. Daarom hebben wij het vaak over het verduurzamen van huizen en gebouwen. En wat we nú al kunnen doen. Zo is isolatie wat ons betreft de eerste stap. Onze visie op de energietransitie hebben we uitgebreid beschreven in een whitepaper. Nieuwsgierig?

Wat staat er in het Klimaatakkoord?

In het Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van die afspraken is dat in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Niet ineens, maar stapsgewijs. Zo moeten in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Hiervoor heeft de overheid verschillende aanpakken bedacht. Voor particuliere huiseigenaren en voor corporatiewoningen.

Wat betekent het Klimaatakkoord?

Dat is van veel factoren afhankelijk. Heb je een koopwoning of huur je? En wat is de aanpak van jouw gemeente? Die verschilt namelijk per gemeente. Als huiseigenaar heb je een aantal zaken zelf in de hand om stap voor stap te verduurzamen. Van het aardgas af is wat ons betreft een geleidelijk proces. Lees meer over onze aanpak.

Energie van nu

De energietransitie is al in volle gang. Gelukkig zetten we nú al stappen naar duurzame energie. Thuis of op de zaak. De stroom die wij aan Nederlandse huishoudens leveren is altijd groene stroom. En natuurlijk helpen we je ook om zelf duurzame energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Groene energie

Wist je dat Essent in 1995 de eerste energieleverancier was die groene stroom op grote schaal aan consumenten leverde? Bij Essent wekken we zelf geen energie op. Maar met onze merken Essent, energiedirect.nl en Vandebron leveren we alleen nog groene stroom. Deze stroom wordt opgewekt door Europese windmolens.

Zonne-energie

De zon schijnt in Nederland genoeg om er stroom mee op te wekken of water mee te verwarmen. Wij zien zonnepanelen daarom als een slimme keuze in het verduurzamen van huizen en gebouwen. Je wekt er groene stroom mee op, bespaart op je energierekening én stoot er geen CO2 mee uit. Met de zonnepanelencheck ontdek je makkelijk en snel of ook jouw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Energie van de toekomst

Alhoewel we ons graag richten op wat we nú kunnen doen, vinden we het ook belangrijk om vooruit te kijken. Onze wensen voor de toekomst hebben immers invloed op ons handelen nu. Daarom kijken we goed naar duurzame oplossingen voor de toekomst.

Waterstof

Op weg naar 2050 nemen we afscheid van aardgas als verwarmingsbron voor onze huizen en gebouwen. Het alternatief moet duurzaam én betaalbaar zijn. Waterstof heeft beide kenmerken. Nieuwsgierig?