We weten al dat zonnepanelen verschillende voordelen opleveren voor uw woning én het milieu. Maar wist u dat een investering in schone energie ook goed is voor uw portemonnee? Voor zowel particulieren als zakelijke investeerders bestaan er meerdere regelingen die recht geven op subsidies, ook al is er geen landelijke subsidieregeling meer. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u voordeel haalt uit een investering in zonnepanelen.

Particulier versus zakelijk

Er zijn momenteel verschillende instanties die subsidies geven aan de gebruikers van zonnepanelen. Dat heeft alles te maken met de klimaatdoelen die Nederland in 2020 moet behalen, waarbij de vermindering van de CO2-uitstoot een van de belangrijkste doelen is. Zowel voor particulieren als bedrijven bestaan er mogelijkheden om zo'n subsidie te krijgen.

Voordelen voor particulieren

Een particuliere subsidie is mogelijk op de volgende drie manieren:

Subsidie per gemeente

Zoals gezegd bestaat de landelijke subsidie op zonne-energie helaas niet meer. Op gemeentelijk of provinciaal niveau zijn subsidies voor particulieren wel nog mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld in Ede mogelijk een subsidie van 500 euro te ontvangen op de investering die u gemaakt heeft. Vraag bij het gemeentehuis na wat de regelingen in uw woonplaats zijn.

Teruggave van btw
Hebt u op uw dak of in uw tuin zonnepanelen? Dan mag u de btw terugvragen op uw investering. Dit doet u aan de hand van een paar simpele stappen bij de belastingdienst.

Energiebespaarlening
Deze lening is een speciale regeling voor particulieren die wel zonne-energie willen, maar daar niet de financiële middelen voor hebben. Het is de bedoeling dat deze lening voor driekwart wordt gebruikt voor de panelen zelf. Het overige deel is bestemd voor andere maatregelen op het gebied van schone energie.

Zakelijke voordelen

Op zakelijk gebied bestaan er een aantal regelingen die voor investeerders in zonne-energie wellicht interessant zijn:

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De Energie-Investeringsaftrek maakt het voor ondernemers mogelijk om 41,5% van het aankoopbedrag van zonnepanelen af te trekken van de (fiscale) winst. Dat leidt tot een besparingspercentage van 20% bij een eenmanszaak, maatschap of Vennootschap Onder Firma (vof).

De MIA en de VAMIL
Twee andere opties zijn de zogenaamde vrije afschrijvingen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MIA zorgt voor een fiscale aftrekbaarheid van 36% op de gemaakte investering. Heeft u een asbesthoudend dak? Dan ontvangt u via de VAMIL een fiscale aftrekbaarheid van maar liefst 75%. Voorwaarde is wel dat het asbest wordt verwijderd.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
De Stimulering Duurzame Energieproductie is bedoeld voor organisaties die veel energie verbruiken. De subsidie hangt in dat geval af van de hoeveelheid schone energie die op te wekken valt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Heeft u voor uw bedrijf zonnepanelen aangeschaft? Dan ontvangt u een fikse fiscale korting (28%) op de gemaakte kosten. Deze korting is geldig wanneer de panelen u niet meer hebben gekost dan € 55.745. Het aankoopbedrag moet minimaal € 2.300 bedragen. De maximaal te ontvangen korting bedraagt € 15.609.

Subsidie voor sportverenigingen

Naast bedrijven en non-profit-organisaties komen ook (sport)verenigingen in aanmerking voor een subsidie. U ontvangt in dat geval een korting van 30% op de prijs van de panelen.