Met zonnepanelen op uw dak bespaart u veel geld. Dat merkt u aan uw maandelijkse energierekening die meestal flink omlaag gaat. Hoeveel is de besparing met zonnepanelen per jaar en hoe zit het met de terugverdientijd? De vraag welke besparing zonnepanelen u opleveren is een van de meestgestelde. Om te berekenen hoeveel geld zonnepanelen u nu echt besparen, is het goed om een realistisch beeld van de te verwachten opbrengst te krijgen. Over het algemeen geldt dat u in Nederland per geïnstalleerde Wattpiek (Wp), 85 procent daarvan in kWh’s per jaar als opbrengst mag verwachten.

Bereken zelf eenvoudig de terugverdientijd van uw zonnepanelen

Een simpel praktijkvoorbeeld: u koopt een systeem  van 1.000 Wp. Dat levert u dan per jaar ongeveer 850 kWh op (85 procent van het aantal Wp). Het aantal kWh’s vermenigvuldigt u vervolgens met de prijs per kWh die u bij uw energieleverancier betaalt. Is dat bijvoorbeeld 20 cent? Dan leveren uw zonnepanelen u 850 x € 0,20 op, een bedrag van € 170 per jaar. Stel dat u voor het bovengenoemde systeem van 1.000 Wp  inclusief montage € 1.300 betaald heeft, dan verdient u uw zonnepanelen binnen ruim 7,5 jaar terug. Daarna geniet u nog bijna 20 jaar van gratis elektriciteit! Een gemiddeld gezin in Nederland verbruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Om dit  verbruik te dekken, heeft u ongeveer 4.000 Wp aan zonnepanelen nodig. Uw investering is daarmee vier keer groter dan in dit voorbeeld, maar de terugverdientijd blijft hetzelfde.

Teruggave van de betaalde btw voor particulieren

In het voorbeeld hierboven heeft u gezien dat een terugverdientijd van 7,5 jaar realistisch is. Particulieren die energie terugleveren aan het energienet, worden door de Belastingdienst echter gezien als ondernemers. U 'verkoopt'  iets aan uw energieleverancier is de redenering daarachter. Ondernemers mogen over de prijs van aangeschafte goederen de btw aftrekken. U, als koper van zonnepanelen, mag deze btw ook van de aanschafprijs van uw zonnepanelen aftrekken. Als we de € 1.300 in het voorbeeld hierboven gebruiken, dan is dat een bedrag van ruim € 225. Dit bedrag krijgt u dus zomaar van de Belastingdienst terug. Daarmee is de netto aanschafprijs van uw zonnepanelen nog maar  € 1.075 (€ 1.300 - € 225).

Om de terugverdientijd na btw teruggaaf opnieuw te berekenen, deelt u het aanschafbedrag door de jaarlijkse opbrengst: € 1.075 gedeeld door € 170 = 6,3. U ziet, door de btw-teruggave van de Belastingdienst is de terugverdientijd teruggelopen naar nog geen 6,5 jaar. Ook als u meer zonnepanelen heeft, blijft dezelfde berekening van toepassing. De terugverdientijd kan zelfs korter zijn, doordat u bij grotere zonnestroomsystemen profiteert van extra kortingen.  Ook als de energieprijzen stijgen, wordt uw terugverdientijd korter.

 

Bespaar energie met je eigen dak en kies voor zonnepanelen

 

Factoren die de terugverdientijd van zonnepanelen negatief  beïnvloeden

De terugverdientijd in het voorbeeld hierboven is optimaal. Dat wil zeggen dat u de btw terugkrijgt en dat uw dak op het zuiden ligt voor de hoogst mogelijke opbrengst. Er bestaan een aantal factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op uw jaarlijks te verwachten opbrengst:

  • De hoeveelheid zonlicht in een jaar kan tegenvallen
  • Invloed van nabijgelegen dakkapel, schoorsteen of bomen (schaduwval)
  • De hoek waaronder zonnepanelen gemonteerd zijn (45 graden is optimaal)
  • De oriëntatie van uw dak (windrichting zuid is het beste)
  • Dalende energieprijzen
  • Vervangen van omvormer na tien jaar

In hoeverre deze factoren van invloed zijn op uw situatie is afhankelijk van uw woning en locatie. Heeft u een dak op het zuiden met een hellingsgraad van 30 tot 40 graden? Dan haalt u de maximale opbrengst uit uw zonnepanelen. Als uw zonnepanelen gedurende de dag last krijgen van schaduw, door bijvoorbeeld bomen, een dakkapel of een schoorsteen, kan dat een behoorlijke invloed op uw opbrengst hebben. Een zonnepanelenspecialist helpt u graag een goede inschatting te maken.

Omvormer vervangen na gemiddeld tien jaar

Wist u dat uw omvormer een levensduur van ongeveer 10 tot 12 jaar heeft? Daarna is het waarschijnlijk nodig deze te vervangen. Uiteraard heeft u in de meeste gevallen uw zonnepanelen binnen 7,5 jaar terugverdiend, maar het is altijd goed om de afschrijving van uw omvormer in deze 7,5 jaar in uw berekening mee te nemen. Zo bent u op alle onvoorziene kosten voorbereid. De besparing die u met zonnepanelen realiseert is gelukkig ruim voldoende om in de kosten van vervanging van uw omvormer te voorzien.  De vervanging van een omvormer voor een gemiddeld systeem van 3.000 Wp, kost ongeveer 1.000 tot 1.500 euro.

De levensduur van omvormers hangt samen met het type: een serie-geschakelde omvormer of een parallel-geschakelde omvormer. Een serie-geschakelde omvormer gaat vaak 10 jaar mee, terwijl een parallel-geschakelde omvormer een gemiddelde levensduur van 12 jaar heeft. Lees meer over omvormers en zonnepanelen.