Zonne-energie is duurzame energie die wordt opgewekt door de zon. De zon is een ster met een onuitputtelijke bron van schone en duurzame energie. De zon levert de aarde ongeveer 2500 maal zoveel energie als we met z’n allen in totaal verbruiken. Ook in Nederland schijnt de zon genoeg om er stroom mee op te wekken of uw water te verwarmen.

Zonne-energie bij u thuis? Dit is er mogelijk

Er zijn verschillende manieren om zonne-energie thuis te gebruiken.

  • Zonnepanelen vangen zonlicht op en zetten die via een omvormer, om in stroom 
  • Een zonneboiler zet zonlicht om in warmte. Zo wordt bijvoorbeeld water verwarmd voor het douchen 
  • Door spiegels te richten op een klein oppervlak, wordt hitte opgewekt. Met die hitte wordt stoom gemaakt, en met die stoom elektriciteit opgewekt. Dit wordt ook wel thermische zonne-energie genoemd, wat vaak wordt toegepast in landen waar de zon veel schijnt. (Niet in Nederland dus)

Het is beter voor het milieu

Zonne-energie is beter voor het milieu dan energie uit aardgas of steenkool. Bij de productie van zonne-energie komen namelijk geen schadelijke stoffen vrij en wordt er geen afval geproduceerd. Ook maakt het opwekken van zonne-energie geen geluid. En dat is voor veel mensen een belangrijke reden om zelf zonne-energie op te wekken.

De voordelen van zonne-energie

Volgens onderzoek van Natuur & Milieu zijn dit de belangrijkste redenen om zelf zonne-energie op te wekken.

1. U kunt geld besparen  

Zonnepanelen zijn een rendabele investering waarmee u op termijn veel geld kunt besparen. Geld besparen is voor 70 % de belangrijkste reden voor de aanschaf van zonnepanelen. 

2. U draagt bij aan een beter milieu  

Doordat bij de opwekking van zonne-energie geen CO2 wordt opgewekt, is dit beter voor het milieu. 

3. U bent minder afhankelijk  

Prijsstijgingen hebben geen invloed op uw energierekening. 

4. U profiteert van overheidssubsidie  

Bij de aanschaf van zonnepanelen heeft u recht op een subsidie van de overheid. 

Zonnepanelen