De MPP tracker maakt deel uit van de omvormer en speelt een belangrijke rol bij de installatie van zonnepanelen. MPP staat voor Maximum Power Point. Dat betekent letterlijk: punt van het maximale vermogen. De MPP tracker zorgt ervoor dat de stroom voor uw huis optimaal opgewekt wordt door uw zonnepanelen. Zo bent u verzekerd van veilige en goede stroom. Hoe dit in zijn werk gaat, leggen wij graag aan u uit.

Functie van de MPP tracker

De MPP tracker zit in de omvormer van de zonnepanelen. De omvormer is een kastje die de opgewekte stroom omzet in elektriciteit die geschikt is voor uw huishoudelijke apparaten. De MPP tracker heeft een belangrijke functie om zonne-energie optimaal om te zetten in bruikbare stroom. Het bepaalt op ieder moment van de dag, ook op momenten, wat de beste opbrengst is van de opgewekte energie van uw zonnepanelen. Stroompieken door zon en stroomdalen door schaduw geven ook pieken en dalen in de omvormer. Zonder MPP tracker zou u dus steeds last hebben van te veel of te weinig stroom en dat is niet goed voor uw apparaten. De tracker zoekt dus ieder moment van de dag naar de beste stroomopbrengst, zodat u volop kan genieten van de elektriciteit in uw huis.

Aantal MPP trackers

Een omvormer heeft in de regel één MPP tracker per groep zonnepanelen. Heeft u meerdere groepen zonnepanelen op het dak, dan krijgt u per groep zo'n tracker in de omvormer. Het kan gebeuren dat u een paar panelen op het schuine gedeelte van uw dak heeft liggen en een ander deel panelen op het platte gedeelte. Beide groepen vangen dan op een andere manier zon op. Daarom moet ook per groep zonnepanelen de optimale stroom bepaald worden. Daarvoor krijgt u dan een extra MPP tracker. Onze installateur kan u daar meer over vertellen voor of tijdens de installatie van uw zonnepanelen.