De aardgaskraan wordt steeds verder dichtgedraaid en met het energieakkoord is de warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen. De Nederlandse overheid heeft bepaald dat we vanaf 2050 geen aardgas meer mogen gebruiken voor koken, verwarming en warm kraanwater. Dat betekent dat we alternatieven moeten vinden voor het aardgas. Wat is de huidige stand van zaken in onze warmtetransitie?

Uitdaging

Aardgas is nog altijd de belangrijkste brandstof als het gaat om verwarming. In 2016 was het aandeel fossiele brandstoffen (voornamelijk aardgas) in de warmtevraag door huishoudens nog 94%, zo blijkt uit de Gasmonitor van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander. Je kunt je voorstellen dat het een uitdaging is om binnen iets meer dan 3 decennia alle huizen, dat zijn er zo'n 7 miljoen, te ontkoppelen van het gasnetwerk.

Groeiende interesse in warmtepompen

In 2014 had iets meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen een HR-ketel. In 2015 was dit gestegen naar 78% en in 2016 75%. Ondanks de dominantie van HR-ketels worden alternatieve warmte-installaties langzaamaan populairder. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld bijna 70.000 aardgasloze warmte-installaties verkocht. Tegenover 425.000 verkochte HR-ketels blijven warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers echter nog flink achter. Bovendien wordt minstens driekwart van de warmtepompen gebruikt in combinatie met een gasgestookte ketel (de hybride oplossing). Opvallend is dat aardgasloos koken tegenwoordig wél de standaard is: sinds 2016 worden er meer elektrische kookplaten verkocht dan gaskookplaten.

Hoe nu verder?

Er zijn plannen om tot 2030 ongeveer twee miljoen huishoudens aan een warmtepomp te krijgen. Gezien de huidige stand van zaken is er dus nog veel werk aan de winkel om de transitie naar aardgasloze verwarming definitief in te zetten. Gelukkig zijn er verschillende ontwikkelingen die in de Gasmonitor van 2019 mogelijk een ander beeld laten zien. Zo is er per 1 juli van dit jaar geen aansluitplicht meer op het aardgasnetwerk voor nieuwbouwwoningen. Ook moet er in 2021 in iedere gemeente een Transitievisie Warmte zijn opgesteld, waarin de regierol die gemeenten moeten nemen in detail beschreven staat.

Hoe kijkt Essent tegen dit onderwerp aan?

Wij streven er naar dat onze klanten per 2025 20% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat betekent dat wij en onze klanten op een andere manier moeten omgaan met energie. Wij willen, samen met onze servicebedrijven, innovaties toegankelijk maken en onze klanten inspireren en motiveren hun energiegebruik te verduurzamen.

Hoe? Door met relevante producten als zonnepanelen en isolatie onze klanten te helpen bij het duurzamer maken van hun woningen. Maar ook aan oplossingen waarmee we Nederland drastisch minder gas laten gebruiken via, bijvoorbeeld, warmtepompen en zonneboilers.

Wat kun jij nu al doen?

Volgens het Nationaal Expertisecentrum Warmte moeten er per jaar zo'n 250.000 woningen van het aardgas af om alle ambities te halen. Daar kun jij natuurlijk zelf ook je steentje aan bijdragen. Zo kun je een warmtepomp laten installeren in je huis. Voor de aanschaf en installatie van een warmtepomp kun je binnen de regeling 'Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)' gemiddeld tussen de € 1.500 tot € 2.000 subsidie krijgen. Dat maakt het een interessante investering!

Bron: Duurzaambedrijfsleven.nl, Duurzaamnieuws.nl