Als u een nieuwe cv-ketel koopt, is het verstandig om een abonnement op service en onderhoud af te sluiten. We krijgen vaak vragen waarom Essent cv-onderhoud aanbeveelt voor een toestel dat nog nieuw is. Ook is het niet altijd duidelijk wat er onder de garantie valt en wat niet. Hieronder leest u wanneer een cv-ketel onderhoud nodig heeft, wat daar de reden voor is en hoe het zit met de garantie.

Waarom raadt Essent cv-onderhoud aan?

Ieder apparaat heeft van tijd tot tijd onderhoud nodig. Denk maar aan een auto. U krijgt zelfs een boete als u deze niet op tijd naar de garage brengt voor periodiek onderhoud. Achterstallig onderhoud aan uw cv-ketel levert geen geldboete op, maar is wel onverstandig. De hete gassen werken in op het binnenwerk van de cv-ketel. Daardoor gaat deze geleidelijk minder goed werken. Door vervuiling neemt de kans op storingen toe, en in het uiterste geval kan er koolmonoxide vrijkomen of kunnen de hete gassen brand veroorzaken. Laat daarom tijdig via Essent cv-onderhoud uitvoeren.

Wanneer is onderhoud van uw cv-ketel nodig?

Hoe vaak onderhoud aan uw cv-toestel nodig is, hangt af van de ouderdom en het type cv-ketel. In het verleden gold als richtlijn dat het onderhoud jaarlijks moest gebeuren, maar dit is verschoven naar eens per twee jaar doordat de gebruikte technieken en materialen steeds beter worden. Is uw toestel net nieuw, laat dan de eerste onderhoudsbeurt twee jaar na de installatiedatum uitvoeren.

Waarom valt niet alles onder de garantie?

Een cv-ketel heeft standaard 2 jaar fabrieksgarantie, maar dat wil niet zeggen dat het cv-onderhoud zelf deel uitmaakt van de garantie. Na twee jaar is het verstandig om de cv-ketel te laten controleren en onderhouden. Zo zal onze monteur bij cv-onderhoud in veel gevallen uit voorzorg onderdelen rondom de brander vervangen. Bij normaal gebruik gaan deze onderdelen door de extreme omstandigheden in kwaliteit achteruit. Daarom geeft de fabriek geen garantie dat deze onderdelen na twee jaar nog puntgaaf zijn. U moet de vervangende onderdelen dus zelf betalen. Wel garandeert de fabriek de algehele goede werking van uw cv-ketel als u hem regelmatig laat onderhouden.

Lees alles over cv-ketel onderhoud en service via Essent.