Om problemen door vocht te voorkomen, moet u uw huis goed ventileren. Hiervoor zijn in de loop der tijd verschillende soorten ventilatiesystemen gebruikt: A, B, C en D. Mogelijk heeft uw huis ventilatiesysteem C, omdat dat ten tijde van de bouw de norm was. Wat is ventilatiesysteem C? Wat zijn de voordelen van ventilatiesysteem C? Wat zijn de nadelen van ventilatiesysteem C? We geven u graag de nodige informatie over ventilatiesysteem C.

Wat is het belang van ventilatie?

Onze ademhaling verandert voortdurend de samenstelling van de lucht in huis. We verbruiken zuurstof en produceren CO2 en waterdamp. Een gemiddeld gezin ademt ongeveer vijf liter water per dag uit. Dat is een halve emmer. Al dat vocht moet worden afgevoerd, anders ontstaan er door de slechte luchtvochtigheid schimmels in huis en gaat het houtwerk rotten. Los daarvan is bedompte lucht slecht voor uw gezondheid. Door te ventileren vervangt u de vervuilde lucht door droge, gezonde lucht van buiten.

Wat is ventilatiesysteem C?

Ventilatiesysteem C voert lucht mechanisch af. De toevoer van lucht verloopt op natuurlijke wijze, bijvoorbeeld door ventilatieroosters in de buitenmuur. Er zijn twee varianten:

  • Het klassieke ventilatiesysteem C blaast de lucht continu naar buiten.
  • Ventilatiesysteem C+ zet zichzelf in een hogere of lagere stand, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de lucht. Zo ververst dit systeem tijdens het koken de lucht in een veel hoger tempo dan wanneer er niemand aanwezig is.

Wat zijn de voor- en nadelen van ventilatiesysteem C?

Het belangrijkste voordeel van ventilatiesysteem C is dat u weinig onderhoudskosten hebt door de afwezigheid van mechanische luchttoevoer. Daar staan wel een aantal nadelen tegenover. Niet iedereen is gecharmeerd door de afvoerbuizen die door de woning lopen, en het geluid van de ventilatiebox is voor sommige mensen reden om de stekker eruit te trekken. Verder zijn sommige ventilatiesystemen C niet goed te regelen. Dan wordt het huis in de winter afgekoeld en in de zomer opgewarmd door de instromende buitenlucht.