Afgesloten van energie en verhuizing

Als u bent afgesloten van energie en daarna verhuist, dan krijgt u niet zomaar weer energie op uw nieuwe adres. Onderneem stappen zodat u op uw nieuwe adres weer energie heeft. Er zijn vaak mogelijkheden om met uw energieleverancier tot een oplossing te komen.

Oorzaken van afsluiten energie

Er zijn verschillende oorzaken waarom een woning afgesloten wordt van energie. Bij een betalingsachterstand mag het energiecontact door de energieleverancier eenzijdig opgezegd worden. Hier gaat overigens wel een lang traject van betalingsherinneringen en aanmaningen vooraf, voordat het tot afsluiting van energie komt. Als dit het geval is, dan is het nog mogelijk om binnen tien dagen over te stappen naar een andere energieleverancier via een zogenaamde spoedinhuizing. Hiervoor is het soms wel nodig om vooraf te betalen of een borg te voldoen als u zelf betalingsproblemen heeft of heeft gehad.

Er zijn meer redenen waarom uw nieuwe adres afgesloten kan zijn van energie. Bijvoorbeeld wanneer er fraude gepleegd is door het illegaal aftappen van energie door de vorige bewoner (vooral bij hennepplantages het geval). De energieleverancier mag dan het energiecontract van deze bewoner opzeggen, waarna de netbeheerder de woning afsluit van energie. Ook als de woning al geruime tijd leegstaat, dan is het mogelijk dat er geen energieleverancier bekend is op het betreffende adres. In deze gevallen gaat de netbeheerder over tot het afsluiten van energie.

Verhuizen naar een woning die is afgesloten van energie

Neem contact op met uw energieleverancier en de netbeheerder om de woning weer aan te laten sluiten op energie. Indien u zelf betalingsproblemen heeft gehad, dan is het mogelijk dat u geen nieuw energiecontract krijgt totdat u aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Mogelijk moet u ook een borg betalen. Als u geen betalingsproblemen heeft gehad, maar als de vorige bewoner de woning zonder energieaansluiting achter heeft gelaten, dan kan de netbeheerder de woning in de meeste gevallen weer snel aansluiten op energie. Op die manier bent u op de dag van verhuizing niet onterecht afgesloten van energie. Zoek in ieder geval zo snel mogelijk contact met een energieleverancier en leg uw situatie voor.