De prijs van elektriciteit bestaat uit veel verschillende onderdelen, zoals de kosten om de elektriciteit te maken, naar u te transporteren, het netwerk te onderhouden en belastingen en andere toeslagen. Al deze onderdelen maken de elektriciteitsprijs die u op uw energierekening terugvindt. De prijs voor elektriciteit is in Nederland vergeleken met andere landen in Europa aan de hoge kant. Alleen in Denemarken en Italië betalen mensen voor elektriciteit meer dan in Nederland. Waar komt deze hogere prijs van elektriciteit in Nederland vandaan en waaruit bestaat de prijs van elektriciteit eigenlijk?

De prijs van elektriciteit in Nederland

Nederland staat in de top 3 van landen waar men het meest betaalt voor elektriciteit. Alleen in Denemarken en Italië is de prijs van elektriciteit hoger. In Denemarken is de prijs van elektriciteit zelf 3,5 keer zo hoog vergeleken met Griekenland. De reden waarom de elektriciteit in Nederland zo hoog is, komt vooral door de overheidsheffing (energiebelasting) en de btw hierover. Samen is dat bijna 40 procent van de prijs van elektriciteit. In Denemarken is dat zelfs bijna 60 procent, waardoor de prijs van elektriciteit daar nóg hoger ligt. Gelukkig krijgen we voor dat hoge tarief wel een van de meest betrouwbare en veilige energienetten terug. De kwaliteit van het Nederlandse energienet behoort namelijk ook tot de beste van de wereld.

Waaruit bestaat de prijs van elektriciteit?

De prijs van elektriciteit bestaat uit veel verschillende onderdelen. U betaalt namelijk niet alleen de prijs van stroom per kWh, maar onder andere ook om elektriciteit (veilig) bij u thuis te krijgen en goed te kunnen meten wat u daadwerkelijk verbruikt. Ook heft de overheid een aantal belastingen. We lichten de verschillende onderdelen van de prijs van elektriciteit toe.

Levering
U betaalt ten eerste voor de geleverde elektriciteit die u echt verbruikt, bijvoorbeeld voor uw koelkast, televisie en verlichting. Deze prijs wordt gemiddeld een aantal keren per jaar gewijzigd, afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldmarkt van de energieprijzen. De prijs kan hoger, maar ook lager worden. Als u een energiecontract met een vaste looptijd en vaste tarieven heeft gekozen, dan merkt u hier niets van, totdat u weer een nieuw energiecontract afsluit. Uw energieleverancier bepaalt hoeveel u betaalt voor de prijs van elektriciteit en kan per leverancier verschillen. Overstappen van energieleverancier kan hierdoor aantrekkelijk zijn.

Netbeheerkosten en transport
Via uw energieleverancier betaalt u ook voor uw aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit geld houdt de energieleverancier niet zelf, maar wordt door hen betaald aan de netbeheerder. Om administratieve rompslomp te voorkomen is dat op deze manier geregeld. U krijgt dus geen aparte rekening van de netbeheerder, maar alles wordt via uw energieleverancier geregeld. Wel zo handig. Op uw energierekening staan deze kosten onder het kopje 'netbeheerkosten'. Deze kosten zijn voor iedereen hetzelfde en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt vast hoeveel per aansluiting voor het transport elektriciteit betaald moet worden.

De netbeheerkosten zijn verder onder te verdelen in:

  • Een periodieke aansluitvergoeding (vast bedrag per maand om uw aansluiting in stand te houden)
  • Capaciteitstarief en leveringskosten (hiermee wordt het stroomnetwerk onderhouden)
  • Het meettarief (kosten voor het doorgeven van uw meterstanden aan uw energieleverancier)
  • Huur elektriciteitsmeter (de elektriciteitsmeter huurt u bij uw netbeheerder)

Overheidsheffing en btw
De overheid heft energiebelasting op uw elektriciteitsverbruik omdat energieverbruik het milieu belast. Op deze manier wil de overheid ervoor zorgen dat u beter nadenkt over uw energieverbruik, omdat veel elektriciteit verbruiken ook betekent dat u meer betaalt. De energiebelasting wordt net zoals de netbeheerkosten door uw energieleverancier op de energierekening gezet en vervolgens door hen afgedragen aan de overheid. Over de hele prijs van elektriciteit betaalt u daarnaast btw, dus ook over de energiebelasting. Omdat de overheid elektriciteit ziet als eerste levensbehoefte, krijgt u elk jaar wel een bedrag terug, waarmee u de overheidsheffing voor een deel vergoed krijgt. Dit heet ‘vermindering energiebelasting’, voorheen ook wel bekend als ‘heffingskorting’.

Opslag Duurzame Energie
De prijs van elektriciteit heeft ook een 'Opslag Duurzame Energie'. Dat is geen echte belasting, maar een opslag die door de overheid is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Op deze manier komen er bijvoorbeeld meer windmolens en kan eventueel subsidie verstrekt worden aan mensen met zonnepanelen of andere duurzame besparingsmaatregelen. Op uw energierekening vindt u Opslag Duurzame Energie samen met de energiebelasting terug onder het kopje ‘Overheidsheffingen’.