Meten is weten, dat is een aloud gezegde dat ook toe te passen is op de energiewereld. Door te meten, weet u namelijk hoeveel energie u heeft verbruikt in een jaar. En hierdoor weet de energiemaatschappij hoeveel zij u in rekening moeten brengen voor de verbruikte energie. Om dit verbruik te kunnen berekenen heeft de energiemaatschappij meetgegevens nodig.

Meetgegevens

De meetgegevens zijn de gegevens die worden afgelezen na verbruik van energie of gas. Dit worden ook wel de meterstanden genoemd. De energiemeter geeft namelijk perfect aan wat de huidige stand is van het verbruik. Deze stand wordt dan vergeleken met de vorige meterstand, en door beide getallen van elkaar af te trekken ontstaat het getal van uw huidige verbruik van energie. Een simpel voorbeeld: de meterstand was vorig jaar 500 en dit jaar 1.000, dan is uw verbruik 500 geweest.

Jaarafrekening

De meetgegevens zijn belangrijk om de jaarafrekening op te maken. U betaalt het hele jaar door een voorschot op de energierekening. Deze wordt aan de hand van de meetgegevens bepaald. Blijkt uit de meetgegevens dat u het hele jaar door teveel heeft betaald, dan krijgt u op uw jaarafrekening geld terug. Heeft u echter meer verbruikt dan in eerste instantie werd berekend, dan wordt er verzocht om bij te betalen.

Gegevens verzamelen

De meetgegevens voor het meten van uw energieverbruik kunnen op verschillende manieren aan de energieleverancier worden doorgegeven:

  • via een antwoordkaart die u bij een brief ontvangt
  • via uw profielpagina bij de energieleverancier op internet
  • via de meteropnemer van een meetbedrijf die bij u thuis langskomt
  • via een app van de leverancier
  • via de internetverbinding van uw slimme meter

Dankzij een slimme meter kunnen de meetgegevens op afstand worden uitgelezen. Omdat het allemaal via de computer gaat, weet u zeker dat de cijfers uiterst nauwkeurig zijn. Dat is wel zo prettig.