Op een verjaardag of een samenzijn met vrienden of collega’s komt het soms aan bod: waar u uw energie afneemt. Sommige mensen zijn van mening dat de leveranciers van energie er een potje van maken en zich nooit aan de regels houden. Er is immers niemand die controleert of ze geen woekerprijzen hanteren. Maar is dat eigenlijk wel waar? Wij beantwoorden hier de meest gestelde vagen over de toezicht op energieleveranciers.

Wie is er verantwoordelijk voor de energieleveranciers?

In eerste instantie heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de energiemarkt. Vooral het Ministerie van Economische Zaken let op dat de energieleveranciers zich aan de regels houden. Mochten er zaken dreigen fout te gaan, dan mag de Minister van Economische Zaken ingrijpen en de energieleveranciers op het matje roepen.

Houdt het ministerie dagelijks toezicht?

Nee, want het Ministerie van Economische Zaken heeft nog veel andere taken. Daarom is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het leven geroepen.

Wat is de Autoriteit Consumenten & Markt?

De Autoriteit Consument & Markt, afgekort ACM, is verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht op de energieleveranciers en andere bedrijven in Nederland. Er is een aparte afdeling die dagelijks toetst hoe de energieleveranciers werken en of zij zich aan de gemaakte afspraken houden. De ACM is een onafhankelijke toezichthouder en neemt besluiten over de gang van zaken op de energiemarkt. Ook stelt de ACM de transporttarieven voor energie vast.

Wie werken er bij de ACM?

De ACM heeft een groot team aan juristen en energiespecialisten in huis die alles controleren en in de gaten houden. Zo kijken zij bijvoorbeeld of de tarieven goed zijn, dat u niet te veel betaalt, maar ook wordt er controle uitgevoerd op de herkomst van de energie.

Wat doet de ACM wanneer er iets niet in orde is?

Wanneer er bij de controles blijkt dat energiemaatschappijen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, stellen zij hier de Minister van Economische Zaken op de hoogte. Ook adviseren zij de minister over de te nemen stappen. Wordt er vastgesteld dat de energieleveranciers, energiemaatschappijen of transportbedrijven zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan legt de ACM samen met de Minister straffen op.

Wat kan de ACM voor mij betekenen?

Heeft u het idee dat de herkomst van uw energie niet klopt? Wordt u onder druk gezet door uw energieleverancier of heeft u het idee dat u veel te veel betaalt? U kunt bij de ACM altijd gratis informatie inwinnen, adviezen vragen en klachten neerleggen.