Het vertrouwen in de energiemarkt neemt toe. Mensen wisselen makkelijk van energieleverancier. Wat zijn de redenen om klant bij ons te worden of te blijven?

Wat is er veranderd op de energiemarkt?

In het verleden had u geen keuze tussen verschillende energieleveranciers. Bij wie u uw gas en stroom kocht, hing ervan af waar u woonde. U was verplicht zaken te doen met het energiebedrijf dat daar toevallig actief was. De overheid vond dit een onwenselijke situatie. Daarom zijn de spelregels veranderd. Sinds 2004 mogen energiebedrijven overal met elkaar concurreren. Dit wordt de 'liberalisering van de energiemarkt' genoemd.

Hoe pakte de liberalisering van de energiemarkt uit?

De nieuwe situatie had gevolgen die niet waren voorzien. Zo moesten de oorspronkelijke energiebedrijven nog erg aan de nieuwe spelregels wennen. Zij moesten het netbeheer voortaan overlaten aan een ander bedrijf. Daar was hun administratie niet op ingesteld. Ook nieuwe energieleveranciers hadden niet altijd hun zaakjes op orde. De liberalisering van de energiemarkt verliep niet geheel vlekkeloos en de gehoopte lagere prijzen bleven uit. Door al deze factoren daalde het vertrouwen van de consumenten in de energiemarkt.

Wat is er gedaan om het vertrouwen te herstellen?

We zijn nu meer dan 10 jaar verder. Alle partijen hebben geleerd van de fouten uit het verleden. De energiebedrijven hebben hun administratie op orde. De overheid heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aangewezen als toezichthouder. De ACM controleert of onder meer de Mededingingswet, de Elektriciteitswet en de Gaswet worden nageleefd.

Heeft het zin om van energieleverancier te veranderen?

Het vertrouwen in de energiemarkt is weer aan het toenemen. Dat is te zien aan het aantal mensen dat overstapt van energieleverancier. U hebt nu de voordelen waar de liberalisering van de energiemarkt voor bedoeld was. Alleen al vanwege de huidige concurrentie hanteren wij zeer scherpe energietarieven.