Er zijn termen die in de energiewereld worden gebruikt en die redelijk op elkaar lijken. De betekenis is echter heel verschillend. Zo is er ook een verschil tussen de termen ‘energietransport’ en ‘energielevering’. Wij leggen graag aan u uit wat dit verschil is.

Energielevering

Energielevering heeft te maken met de levering van stroom en gas bij u thuis. De energie die bij u geleverd wordt, staat gelijk aan de energie die u verbruikt. U kunt het vergelijken met een postbezorger: hij levert pakketjes en post bij u aan huis.

Energietransport

Om bij het voorbeeld van de postbezorger te blijven: om post en pakketjes bij u te leveren, moet hij naar uw huis komen. De weg die hij aflegt van het sorteercentrum naar uw voordeur wordt ook wel het transport genoemd. Met energietransport wordt dus de weg die de energie aflegt van de energiecentrale naar uw woning bedoeld. Het transport verloopt over het energienetwerk.

Netwerk

Om energie te transporteren is er een netwerk aangelegd van gasleidingen en stroomdraden. Alle energie die in Nederland verbruikt wordt, wordt via dit netwerk getransporteerd. In Nederland wordt het energienetwerk beheerd door netbeheerders. Zij zorgen ervoor dat de leidingen in optimale staat verkeren, zodat de energie in een vloeiende stroom bij u geleverd kan worden. Bij storing neemt u daarom contact op met de netbeheerder.

Leverings- en transportkosten

Op de energienota worden de kosten voor levering en transport van energie apart genoemd. Enerzijds betaalt u voor de verbruikte (of geleverde) energie. Anderzijds betaalt u mee aan het netwerk van leidingen waardoor de energie getransporteerd wordt naar uw woning. Eigenlijk zou u deze netwerkkosten aan de netbeheerder moeten betalen, maar om alle kosten voor energie overzichtelijk te houden, vindt u dit terug op de nota van uw energieleverancier. Zij zorgen er vervolgens voor dat de netbeheerkosten aan de netbeheerder uitgekeerd worden.