U merkt er weinig van, maar om te zorgen dat u dagelijks van een goede stroomtoevoer geniet, worden er regelmatig systeemdiensten uitgevoerd. De organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, is TenneT. Dit is de landelijke netbeheerder voor elektriciteit, die zich bezighoudt met het op peil houden van de kwaliteit van het netwerk waarover het transport van energie plaatsvindt.

Voorkomt storingen

Net als dat een auto geregeld voor een grote of kleine onderhoudsbeurt naar de garage gaat, is het van belang dat het netwerk van stroomkabels dat door heel Nederland is aangelegd in goed conditie blijft. TenneT voert daarom onderhoudsbeurten uit op het energienetwerk. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de kabels worden gecheckt, en dat gecontroleerd wordt of de stroomtoevoer over het netwerk goed verloopt. Door het uitvoeren van deze systeemdiensten blijft de conditie van het netwerk op peil. Ook wordt de kans op grootschalige stroomstoringen of stroomuitval voorkomen, en zijn ze eenvoudiger te behelpen mochten er wel problemen optreden.

Handhaven van energiebalans

TenneT voert ook systeemdiensten uit om ervoor te zorgen dat de energiebalans op de verschillende elektriciteitsnetwerken op peil blijft. Hierbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd dat de spanning en de hoeveelheid stroom overal gelijk is op het netwerk – ook weer om storingen of stroompieken en -dalen te voorkomen.

Vast protocol

De systeemdiensten van TenneT zijn vastgelegd in de systeemcode – een protocol voor het uitvoeren van systeemdiensten. Daarnaast is TenneT verplicht om de systeemdiensten uit te voeren volgens de internationale afspraken en verplichtingen die zijn vastgelegd in de UCTE-policies.

Kosten voor systeemdiensten

Overigens betaalt u ook mee aan het uitvoeren van de systeemdiensten. Deze kosten maken deel uit van de totale transportkosten die u op uw energierekening terugvindt. Samen met het vastrecht en het capaciteitstarief maken de systeemdiensten het totale bedrag voor de transportkosten op.