Natuurgas (biogas, groen gas) ontstaat uit de vergisting van organisch materiaal. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld mest en huisvuil. Vervolgens wordt het gas opgevangen en gezuiverd, zodat het uw woning kan verwarmen. Het opwekken en verwerken van dit gas gebeurt bij grote centrales. En dan moet het nog het gasnet op. Vaak wordt dit op een heel andere locatie gedaan. Het natuurgas moet daarom van A naar B worden gebracht met een compressorstation.

Gas onder druk

Om het natuurgas van de ene naar de andere locatie te kunnen vervoeren is een compressorstation nodig. Dit station is verantwoordelijk voor het transport via een netwerk van pijpen. Om het transport in goede banen te kunnen leiden wordt het gas onder constante druk gezet. Hierbij worden intervalperiodes ingelast zonder druk. Het compressorstation zet de pijpen onder deze constante druk. Gas dat onder druk vervoerd wordt, warmt op zodra de druk een poosje wegvalt. Daarom wordt het gas tijdens het vervoer verwarmd en gekoeld met water, om zo een goed transport te garanderen. Het verwarmde water wordt overigens weer gekoeld door zogeheten cooling towers.

Nauwkeurig werk

Een compressorstation levert nauwkeurig werk, want tijdens het vervoeren van het gas mag de druk niet te hoog en niet te laag worden. In beide gevallen kunnen dan namelijk onder andere gaslekken ontstaan. Door de constante druk en het verwarming- en koelsysteem van de pijpen verloopt het allemaal vlekkeloos en kan het natuurgas naar de plaats van bestemming worden getransporteerd. Hier wordt het voor gebruik bewerkt en toegevoegd aan het gasnetwerk. Op die manier kunt u genieten van natuurgas in uw woning.