U bent een particuliere verbruiker van energie. Dan valt u onder in de categorie kleinverbruikers (ook wel 'kleingebruikers van energie' genoemd) voor de energiemaatschappijen. Maar is dat wel zo goed voor u? Hoe zit het met de bescherming van u als kleinverbruiker? Wij beantwoorden deze en andere vragen voor u.

Heeft de energiemaatschappij een vergunning nodig om aan kleinverbruikers energie te leveren?

Ja, in Nederland is het verplicht voor energiemaatschappijen en –leveranciers om in het bezit te zijn van vergunningen om gas en stroom te leveren aan hun kleinverbruikers in het klantenbestand. Zo weet u dat u in goede handen bent.

Wat voor voordeel heeft dit voor mij als kleinverbruiker?

Om als energiemaatschappij of energieleverancier een vergunning te ontvangen, moet deze aan verschillende, door de overheid opgestelde eisen voldoen. Als kleinverbruiker heeft u daardoor een betere rechtsbescherming dan grootverbruikers.

Geldt deze vergunning voor alle kleinverbruikers?

Ja, de vergunning en daarbij behorende rechtsbescherming geldt voor particulieren (ook wel consumenten genoemd) én voor de kleinzakelijke markt. Tot de kleinzakelijke markt behoren zzp’ers en MKB-ondernemers.

Hoe zit het dan met de standaard consumentenrechtsbescherming?

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat alle particulieren of consumenten een standaard consumentenrechtsbescherming hebben. Dit houdt in dat de Consumentenbond of andere instanties die zich bezig houden met onder andere klachten en u altijd zullen helpen wanneer u een probleem heeft met de energiemaatschappij. De consumentenrechtsbescherming geldt alleen voor consumenten en niet voor ondernemers.

Hoe beschermt deze consumentenrechtsbescherming mij als consument?

In de regeling is onder meer opgenomen dat een bedrijf geen ongunstige voorwaarden mag opnemen in de algemene voorwaarden. De zogeheten ‘addertjes onder het gras’ zijn hiermee ook verboden. In de consumentenrechtsbescherming is ook opgenomen dat u als consument de algemene voorwaarden altijd eerst mag inzien voordat u een contract tekent.

En hoe beschermt de vergunning mij als kleinverbruiker?

De vergunning om u energie te mogen leveren beschermt u bijvoorbeeld doordat de energiemaatschappij niet zomaar een contract mag opzeggen of een afsluiting mag forceren bij de netbeheerder. Hierdoor bent u als kleinverbruiker altijd voorzien van energie.