De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat bedrijven eerlijk omgaan met hun klanten. Wat betekent dat voor de energiemarkt? We leggen het graag aan u uit.

Wat is de Autoriteit Consument en Markt?

In Nederland hebben we een vrije energiemarkt. Bedrijven en consumenten mogen zelf bepalen met wie ze zakendoen en tegen welke prijs. Echter, sommige bedrijven hebben veel macht. Om te voorkomen dat bedrijven hun macht misbruiken, heeft de overheid toezichthouders in het leven geroepen. Zo waren er op een gegeven moment de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). In 2013 zijn deze toezichthouders gaan samenwerken onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat is wel zo overzichtelijk: voor elke stukje van de markt dezelfde toezichthouder. Dan weet u altijd waar u moet aankloppen als u een probleem hebt met een bedrijf.

Wat doet de Autoriteit Consument en Markt?

De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat bedrijven eerlijk omgaan met hun klanten. Ook geeft de ACM informatie aan consumenten over hun rechten. Hebt u een probleem met een bedrijf? Dan kunt u contact opnemen met de ConsuWijzer. U krijgt dan gratis informatie en advies hoe u het probleem kunt oplossen. In het uiterste geval, als het bedrijf iets doet dat in strijd is met de wet, kan de ACM tegen het bedrijf optreden. Ook al is het uw goed recht om eventuele problemen met ons aan de ACM voor te leggen, we hebben natuurlijk liever dat u eerst even contact opneemt met onze klantenservice. Het lukt bijna altijd om in goed overleg een oplossing te vinden.

Wat betekent het toezicht voor de energiemarkt?

De Autoriteit Consument en Markt houdt ook toezicht op de energiemarkt. Alle energieleveranciers moeten een vergunning van de ACM hebben. Zonder vergunning mag een bedrijf geen gas en stroom leveren. De ACM controleert dat de energie op een betrouwbare manier wordt geleverd en dat de energiebedrijven aanvaardbare tarieven hanteren. Op de website van de ACM staan de maximale tarieven voor het transport van gas en stroom en voor uw aansluiting op het net. Ook moeten de voorwaarden van ons contract met u aan allerlei eisen van de Autoriteit Consument en Markt voldoen.