Bij een energiecontract horen algemene leveringsvoorwaarden. Hierin staan de verplichtingen van de energieleverancier en de regels waaraan deze zich moet houden, maar worden ook afspraken met u gemaakt. De algemene leveringsvoorwaarden zijn altijd onderdeel van de overeenkomst die u afsluit met een energieleverancier.

In de algemene leveringsvoorwaarden vindt u belangrijke afspraken over:

  • De periode van de overeenkomst (de looptijd van het energiecontract)
  • Wat er gebeurt als u tussentijds opzegt (contractbreuk)
  • Informatie over de tarieven (vast of variabel) en wijzigingen
  • Uw verplichtingen
  • De betalingsmogelijkheden 
  • at u kunt doen als u vragen of klachten heeft
  • De procedure als u denkt dat uw meter niet goed meer werkt
  • Meer gegevens van de energieleverancier, bedrijf en contactinformatie 

De algemene leveringsvoorwaarden moet u altijd schriftelijk ontvangen of kunnen downloaden als u klant wordt bij een nieuwe energieleverancier. Uw eerste aanspreekpunt voor uw energiezaken is uw leverancier. De netbeheerder benadert u alleen voor technische zaken over uw aansluiting en meter, en in geval van storingen. Alle overige vragen stelt u aan uw leverancier. Bekijk een voorbeeld van de algemene leveringsvoorwaarden van Essent.

De periode van de overeenkomst

In de algemene leveringsvoorwaarden ziet u of u een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft. Als uw contract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan ziet u de einddatum van het energiecontract. Als het energiecontract eindigt, dan kan het zijn dat uw contract stilzwijgend verlengd wordt en omgezet wordt naar een contract voor onbepaalde tijd. Ook ziet u welke opzegtermijn u heeft.

Wat er gebeurt als u tussentijds opzegt of verhuist

In de algemene leveringsvoorwaarden staat duidelijk vermeld wat er gebeurt bij een verhuizing en op welke termijn u dit aan de leverancier moet laten weten. Het kan zijn dat u de meterstanden moet doorgeven van zowel uw oude als uw nieuwe adres. Heeft u het energiecontract voor bepaalde tijd? Dan leest u in de algemene leveringsvoorwaarden meer over de procedure en kosten als u het energiecontract voortijdig wilt opzeggen (ook wel contractbreuk genoemd).

Informatie over de tarieven en wijzigingen

Afhankelijk van uw contract is bepaald of uw energieleverancier tijdens de periode van het contract zijn tarieven en/of voorwaarden mag wijzigen. De afspraken hierover verschillen per energieleverancier en zijn terug te vinden in de algemene leveringsvoorwaarden.

Uw verplichtingen en betalingen

In de algemene leveringsvoorwaarden ziet u hoe de rekeningen van uw energieleverancier tot stand komen en meer informatie over de betaaltermijn. Als u niet of niet op tijd betaalt, vindt u er meer over de procedure die de energieleverancier zal volgen. Bent u het niet eens met de bedragen? Dan vindt u in de algemene leveringsvoorwaarden hoe u uitstel kunt krijgen van uw betalingsverplichting, totdat de energieleverancier zich hierover heeft uitgesproken. Vindt u het termijnbedrag te hoog? Dan staat er hoe u het bedrag eventueel kunt verlagen of hier een verzoek toe kunt indienen.

Wat u kunt doen als u vragen of klachten heeft

Als u een klacht heeft over of vraag heeft voor uw energieleverancier, dan vindt u in de algemene leveringsvoorwaarden hoe u een klacht kunt indienen, maar ook op welke termijn u van de energieleverancier een reactie mag verwachten. Wanneer u daarna niet tevreden mocht zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Energie of aan de rechter. In de algemene leveringsvoorwaarden staat wie de kosten van zo’n procedure betaalt in welke gevallen (u, of de energieleverancier heeft gelijk).

De procedure als u denkt dat uw meter niet goed meer werkt

Natuurlijk rekent u op een goed werkende energiemeter. Deze meter wordt door de netbeheerder geïnstalleerd en moet zorgen voor het goede functioneren hiervan. Als u twijfelt aan de juistheid van uw meterstanden, dan leest u in de algemene leveringsvoorwaarden welke procedure in dit soort gevallen gevolgd wordt. Bij twijfel kan een nader onderzoek worden ingesteld. Als blijkt dat de meter het goed doet, dan zijn de kosten voor degene die om het onderzoek heeft gevraagd. Eventueel worden dan de energierekeningen gecorrigeerd (over een bepaalde periode).

Meer gegevens van de energieleverancier, bedrijf en contactinformatie

Alle adresgegevens van uw energieleverancier en andere belangrijke contactinformatie kunt u in de algemene leveringsvoorwaarden terugvinden.