Op uw energierekening staat de term ‘calorische waarde’. Wat betekent deze term? Naast de calorische waarde bestaan ook nog de 'calorische bovenwaarde' en de 'calorische onderwaarde'. Wat is het verband tussen deze drie begrippen? We zetten het hieronder allemaal op een rij.

Wat is de calorische waarde?

Wij meten uw gasverbruik in m3, maar eigenlijk gaat het om de hoeveelheid energie die u verbruikt. Daarom is het belangrijk hoeveel energie er vrijkomt bij de verbranding van één m3 aardgas. Die hoeveelheid wordt de calorische waarde genoemd.

Waarom staat de calorische waarde op uw energierekening?

Omdat aardgas een natuurproduct is, is de samenstelling niet altijd gelijk. Dat betekent dat ook de calorische waarde in de loop van het jaar een klein beetje verandert. Op uw energierekening staat wat de calorische waarde in de afgelopen periode gemiddeld is geweest. Zo weet u precies wat u krijgt voor uw geld.

Wat is de calorische bovenwaarde?

De calorische bovenwaarde is de totale hoeveelheid energie die bij de verbranding vrijkomt. Bij de verbranding van aardgas komt op twee manieren energie vrij:

  • De vlam straalt licht en hitte uit.
  • Er komen hete gassen vrij, die later weer afkoelen. De belangrijkste gassen die vrijkomen zijn CO2 en waterdamp. Tijdens het koken ziet u soms de ramen beslaan. Dat is de waterdamp die condenseert en daarbij warmte afgeeft.

Wat is de calorische onderwaarde?

De calorische onderwaarde is de hoeveelheid energie die rechtstreeks vrijkomt. In wezen is dat dus de hitte van de vlam.

Wat is het verband tussen de drie begrippen?

De calorische bovenwaarde is de optelsom van de calorische onderwaarde en de warmte van de vrijkomende gassen. De calorische waarde die op uw energierekening staat, is hetzelfde als de calorische bovenwaarde. Er is gekozen voor de bovenwaarde en niet de onderwaarde, omdat u het gas voornamelijk gebruikt om het huis te verwarmen. Daarom is de warmte van de vrijkomende gassen ook van belang. Als u kookt, is vooral de calorische onderwaarde van belang.