Wat kunnen wij doen aan klimaatverandering? Plastic, papier en glas scheiden is een goed idee. En natuurlijk zoveel mogelijk bewust omgaan met energie in huis. Korter douchen bijvoorbeeld en het licht uitdoen wanneer u het niet nodig heeft. Ook loont het om voor groene stroom te kiezen wanneer u een (nieuw) energiecontract afsluit. Of laat zonnepanelen aanbrengen op uw dak, zodat u zelf duurzame energie kunt opwekken? Dan rest er nog één vraag: hoe snel kunnen we in zijn geheel over op duurzame energie?

Eerst naar de helft

Als het aan de Nederlandse kiezer ligt, wordt in 2022 de helft van ons energieverbruik opgewekt uit duurzame energie, zo blijkt uit onderzoek onder consumenten uit 2012. 70% van de ondervraagden ziet dit wel gebeuren. Een nobel streven van de kiezer, maar of de energiemaatschappijen dit gaan redden? De koers ligt nu namelijk op 14% voor het jaar 2020. Een mooie groei, maar voor het milieu is het wel beter als het wat rapper gaat.

Waarom groene energie?

Groene energie, ook wel duurzame energie genoemd, wordt opgewekt uit wind, water en zonlicht. Dit zijn onuitputtelijke bronnen van energie en worden daarom duurzaam genoemd. Andere energiebronnen uit de aarde, namelijk aardolie en aardgas, behoren tot de grijze energie. Dit zijn de zogeheten fossiele brandstoffen. De bronnen hiervoor raken uitgeput, kunnen de lagen van de aarde instabiel maken en het tast de natuur aan. Door olieboringen en aardgaswinning raken natuurgebieden uit balans, met alle gevolgen van dien.

Is er voldoende groene stroom?

Ja en nee. In Europa wordt meer groene stroom opgewekt dan verbruikt, maar in Nederland is dit (nog) niet het geval. Daarom kopen veel energiemaatschappijen de groene stroom uit het buitenland. Met behulp van zogenaamde groencertificaten kan deze stroom toch als ‘groene stroom’ worden verkocht in Nederland. Bovendien wordt er nog heel veel geïnvesteerd in het bouwen van onder meer zonnepanelen en windmolenparken. Doordat er steeds meer windmolenparken  worden gebouwd – onder meer op zee – wordt er wel steeds meer duurzame energie opgewekt en wordt het energienetwerk steeds groener.

Wat u kunt doen?

Naast actief energie besparen in huis, kunt u ook overstappen op een nieuw energiecontract met groene stroom bij uw energiemaatschappij. U krijgt dan gewoon een mix van groene en grijze energie – het wordt immers over hetzelfde netwerk aangeleverd – maar u weet wel dat u meewerkt aan het opbouwen van bijvoorbeeld windmolenparken. U helpt hiermee de ontwikkeling van energie opgewekt uit duurzame bronnen. En wie weet is die 50% dan wel haalbaar in 2022.