Windmolens zijn een belangrijke leverancier van duurzame energie.

Waarom is windenergie belangrijk?

De fossiele brandstoffen raken ooit op en zijn belastend voor het milieu. Daarom moeten we overschakelen op duurzame energiebronnen. Daarover zijn internationaal afspraken gemaakt: de klimaatdoelen. Windenergie is een prachtig voorbeeld van duurzame energie. Er zal altijd wind zijn, dus deze energiebron is onuitputtelijk. Bovendien komt er bij de productie van windenergie geen CO2 vrij.

Waarom zijn windparken nodig?

Voor de productie van windenergie gebruiken we windmolens. Op zich kunnen die overal staan waar het waait. Toch zetten we ze liever in groepen (windparken) bij elkaar. Dat is makkelijker voor het onderhoud van de molens zelf en voor het beheer van het netwerk. Dit geldt met name voor windmolens op zee.