Informatie over onze windparken

Windmolens zijn een belangrijke leverancier van duurzame energie. Om in de toenemende behoefte aan groene stroom te blijven voorzien, bouwen we windparken. Hieronder vertellen we u iets over Windpark Westereems en Windpark Zuidwester van innogy Windpower Netherlands, zusterbedrijf van Essent. Wilt u meer weten? U bent van harte welkom voor een gratis rondleiding.

Waarom is windenergie belangrijk?

De fossiele brandstoffen raken ooit op en zijn belastend voor het milieu. Daarom moeten we overschakelen op duurzame energiebronnen. Daarover zijn internationaal afspraken gemaakt: de klimaatdoelen. Windenergie is een prachtig voorbeeld van duurzame energie. Er zal altijd wind zijn, dus deze energiebron is onuitputtelijk. Bovendien komt er bij de productie van windenergie geen CO2 vrij.

Waarom zijn windparken nodig?

Voor de productie van windenergie gebruiken we windmolens. Op zich kunnen die overal staan waar het waait. Toch zetten we ze liever in groepen (windparken) bij elkaar. Dat is makkelijker voor het onderhoud van de molens zelf en voor het beheer van het netwerk. Dit geldt met name voor windmolens op zee.

Hoeveel windparken heeft Essent?

We hebben windmolens staan in verschillende windparken in Nederland. We plaatsen er steeds meer bij om in de vraag te kunnen blijven voorzien. Enkele van onze recente windparken zijn:

  • Windpark Westereems
  • Windpark Zuidwester
  • Windpark Kattenberg

Windpark Westereems

Windpark Westereems dateert uit 2008 en ligt in het gebied van de Eemshaven (provincie Groningen). De 54 windturbines, met wieken van ongeveer tachtig meter lang, produceren genoeg groene stroom voor de helft van de huishoudens in Groningen.

Windpark Zuidwester

Dit windpark nabij Urk is in 2016 in bedrijf genomen en in 2017 officieel geopend. Het vervangt ons oude windpark op de Westermeerdijk. De 12 molens in het nieuwe windpark hebben elk een capaciteit van 7,5 Megawatt. Dat is zelfs naar de huidige maatstaven enorm veel. Eén turbine produceert in een jaar even veel stroom als alle 50 windturbines van het oude windpark. Alles bij elkaar levert Windpark Zuidwester genoeg groene stroom voor 90.000 huishoudens. Ter vergelijking: Urk telt ongeveer 6.000 huishoudens.

Zijn de windparken van Essent te bezichtigen?

Wilt u meer weten over onze windparken? Er zijn meestal 1 of 2 momenten in het jaar dat er open dagen zijn in de verschillende windparken. Hier vindt u meer informatie over onze windparken en de open dagen.