Het gebruik van duurzame energiebronnen neemt toe. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. Vooral het gebruik van windenergie is sterk aan het stijgen. Hieronder leest u hoeveel energie afkomstig is van duurzame bronnen, hoe groot de toename van windenergie is en hoe Nederland het doet in vergelijking met andere landen.

Hoeveel energie komt uit hernieuwbare bronnen?

In 2016 was in totaal 14 miljard kWh stroom afkomstig van Nederlandse hernieuwbare energiebronnen. Om een idee te geven hoeveel dat is: een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3.000 kWh per jaar. De totale hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom was dus genoeg voor meer dan 4 miljoen huishoudens. Dat is meer dan de helft van het totale aantal huishoudens in Nederland. Om ook de industrie van groene stroom te voorzien is nog veel meer nodig. In 2016 was 12 procent van alle in Nederland opgewekte elektriciteit afkomstig van duurzame energiebronnen.

Hoe groot is het aandeel van windenergie?

De Nederlandse windmolens produceren samen 8 miljard kWh per jaar. Dat is bijna 60 procent van alle Nederlandse groene stroom. De rest van de groene stroom is afkomstig van biomassa, zonnepanelen en waterkracht.

Hoe groot is de toename van windenergie?

De capaciteit van alle windmolens in Nederland samen steeg in 2016 tot 4.240 megawatt. Met capaciteit bedoelen we hoeveel ze maximaal produceren als het hard genoeg waait. De capaciteit van windenergie op land is in 2016 met 8 procent toegenomen. De capaciteit op zee is bijna verdrievoudigd, waardoor de capaciteit op zee nu bijna een kwart van het totaal uitmaakt. Omdat het op zee vaker krachtig waait, is de toename van de capaciteit op zee het belangrijkst. Alles bij elkaar is de windenergiecapaciteit in Nederland in 2016 met 20 procent toegenomen. Omdat moderne windturbines meer uren per jaar draaien, betekent dit een nog grotere toename in de hoeveelheid opgewekte windstroom.

Hoe groot is de totale capaciteit van windmolens in de EU?

Volgens WindEurope (de nieuwe naam van de EWEA, de Europese Windenergie Associatie) is de totale capaciteit van windenergie in de EU voor het eerst groter dan dat van kolencentrales. De gezamenlijke capaciteit van windmolens in de Europese Unie nam in 2016 toe met 9 procent, tot 154 Gigawatt (oftewel 154.000 Megawatt). Hiervan staat 32 procent in Duitsland en 15 procent in Spanje. In Nederland staat bijna 3 procent van alle windmolens in de EU. Dit lijkt best goed, omdat Nederland 2 procent van alle inwoners heeft.

Hoeveel procent van het landelijke stroomverbruik is gedekt door windenergie?

Delen wij voor elk land de totale productie van windenergie door de totale elektriciteitsvraag, dan zien we dat Denemarken met 37 procent wint. Daarna volgen Ireland, Portugal, Cyprus, Spanje en Duitsland (16 procent). Nederland komt op de twaalfde plaats met 8 procent.