In 2013 is het Energieakkoord afgesloten. Hierin hebben ruim veertig partijen, waaronder de overheid, afspraken gemaakt over een schone toekomst. Duurzame energieopwekking staat in het Energieakkoord centraal. Denk daarbij onder meer aan zonnestroom en windenergie. De overheid heeft daarom toestemming gegeven voor meer windmolenparken in Nederland. Hieronder leest u welke gebieden zijn aangewezen voor grootschalige windenergie en hoe snel de productie van windenergie moet toenemen.

Wat is het Energieakkoord?

De overschakeling naar duurzame energiebronnen heeft grote gevolgen voor de economie. Om alles in goede banen te leiden zijn een groot aantal partijen met elkaar om tafel gaan zitten. Ze hebben afspraken gemaakt wat ze allemaal gaan doen en hoe ze de veranderingen zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Zo moeten woningcorporaties zorgen dat hun huizen een beter energielabel krijgen. Bedrijven krijgen meer mogelijkheden om hun eigen energie op te wekken, en particulieren worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Het Energieakkoord is ondertekend door onder meer:

 • de overheid
 • werkgeversorganisaties
 • vakbonden
 • natuur- en milieuorganisaties
 • woningcorporaties
 • consumentenorganisaties
 • koepelorganisaties voor de industrie
 • de transportsector
 • de energiesector

Wat is de Structuurvisie Windenergie?

Een van de afspraken is dat er meer windmolens moeten komen. De overheid heeft gebieden aangewezen waar die windmolens mogen staan. In de Structuurvisie Windenergie is vastgelegd welke gebieden dat zijn en waarom juist voor die gebieden is gekozen. Ook staat in de Structuurvisie Windenergie welk bestuursorgaan voor welk deel van het hele project verantwoordelijk is. In de Structuurvisie Windenergie zijn de volgende elf gebieden aangewezen voor grootschalige windenergie:

 • Eemshaven
 • Delfzijl
 • N33
 • Drentse veenkoloniën
 • Wieringermeer
 • IJsselmeer Noord
 • Flevoland
 • Noordoostpolderdijk
 • Rotterdamse haven
 • Goeree-Overflakkee
 • Krammersluizen

Hoe snel moet de productie van windenergie toenemen?

In het Energieakkoord is afgesproken dat het gebruik van hernieuwbare energie moet toenemen tot 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Deze percentages gelden voor alle vormen van hernieuwbare energie samen. De productie van windenergie moet in 2020 gegroeid zijn tot 4.450 megawatt op zee en 6.000 megawatt op het vasteland.