We stappen geleidelijk over van energie uit fossiele brandstoffen naar natuurstroom. Hieronder bespreken we wat natuurstroom is, en wat de voor- en nadelen van natuurstroom zijn.

Wat is natuurstroom?

Met natuurstroom bedoelen we stroom die we opwekken uit hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan de stroom die komt van windmolens of van zonnepanelen. Eigenlijk is de term natuurstroom een beetje verwarrend. Op dit moment wekken we de meeste stroom op uit gas en steenkool. Deze fossiele brandstoffen zijn net zo goed natuurproducten. Ze zijn alleen niet duurzaam.

Wat zijn de voordelen van natuurstroom?

Natuurstroom heeft verschillende voordelen ten opzichte van stroom uit fossiele brandstoffen:

  • Duurzame energiebronnen zoals de zon en de wind raken nooit op.
  • Bij de opwekking van natuurstroom komt geen CO2 vrij. Dit is belangrijk vanwege de huidige klimaatverandering.
  • Natuurstroom is in veel gevallen goedkoper. Er zijn geen kosten voor het winnen en transporteren van grondstoffen, en er hoeft geen afval te worden afgevoerd.

Heeft natuurstroom ook nadelen?

Helaas heeft natuurstroom ook een aantal nadelen. De belangrijkste nadelen van natuurstroom zijn:

  • De mogelijkheden om natuurstroom op grote schaal op te wekken zijn nog beperkt. De benodigde technieken zijn nog volop in ontwikkeling.
  • Er is nog geen duidelijke winnaar. Energieproducenten zijn huiverig te investeren in installaties die het uiteindelijk misschien afleggen tegen de concurrentie.
  • Specifiek tegen windmolens zijn er veel bezwaren van omwonenden. Zij vinden windparken een lelijk gezicht, of hebben last van de slagschaduw van wieken. Ook zijn windmolenparken hinderlijk voor vogels. Die zijn overdag extra tijd en energie kwijt aan omvliegen. 's Nachts of bij slecht weer botsen vogels tegen de wieken.