De klimaatverandering en de gevolgen daarvan staan wereldwijd op de politieke agenda. Dagelijks worden we geconfronteerd met de negatieve gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt. Daarom is er een klimaatverdrag opgesteld met afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat houdt dit verdrag precies in en waarom is het belangrijk om dit ernstig te nemen? Hoe staat het bovendien met de invulling van het het klimaatverdrag? We praten u graag even bij.

Wat is het klimaatverdrag?

Het klimaatverdrag heet officieel het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Het oorspronkelijke verdrag werd in 1992 onder verantwoordelijkheid van de VN opgesteld en ondertekend in Rio de Janeiro. Het was een raamverdrag: er werd alleen maar afgesproken om de ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. In het verdrag stond niet hoe dat moest gebeuren. Dat werd pas in latere verdragen ingevuld.

Wat is de opwarming van de aarde?

Klimaatverandering wordt ook wel opwarming van de aarde genoemd. Eigenlijk houdt klimaatverandering veel meer in, maar dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd stijgt, geeft al een beetje aan waar het om gaat. Die hogere temperatuur betekent dat er meer energie in de lucht zit. Daardoor worden de variaties in het weer groter. Soms is de winter opvallend zacht, door de hogere temperatuur, maar soms is hij juist opvallend streng, door de grotere afwijkingen van het gemiddelde.

Waarom is het klimaatverdrag belangrijk?

De klimaatverandering betekent niet alleen dat het wat warmer wordt. De klimaatverandering gaat grote problemen veroorzaken. In Nederland krijgen we te maken met het stijgen van de zeespiegel, in andere landen gaan oogsten mislukken door droogte of juist te veel regen. Om deze ongewenste effecten tegen te gaan, moeten alle landen ter wereld met elkaar samenwerken.

Wat is op dit moment de stand van zaken?

Het oorspronkelijke raamverdrag is steeds verder ingevuld. Telkens wordt de lat iets hoger gelegd. Op 12 december 2015 is in Parijs een verdrag getekend waarin voor het eerst bindend is vastgelegd dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd maximaal 2 graden mag stijgen ten opzichte van de tijd toen er nog nauwelijks industrie was. Dit is belangrijk, want volgens wetenschappers zal een stijging van meer dan 2 graden ingrijpende gevolgen hebben. Lees ons blog over de klimaatdoelen voor meer informatie.