De winters zijn minder streng dan vroeger. Toen hadden we nog wel eens een Elfstedentocht en pakken met sneeuw. Maar het klimaat op aarde verandert. Er komen steeds meer broeikasgassen in de lucht, waardoor het langzaam warmer wordt. De mens is grotendeels zelf verantwoordelijk voor de klimaatverandering, bijna alle wetenschappers zijn het daarover wel eens. Broeikasgassen zoals CO2 en waterdamp komen ook op natuurlijke wijze in de lucht voor, door bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en activiteit van de zon. Deze gassen houden de warmte van de zon voor een deel vast en dat is maar goed ook, want anders zou het op aarde veel kouder zijn. Door activiteit van de mens raakt het natuurlijke evenwicht echter verstoord.

Wanneer is er sprake van klimaatverandering?

Klimaatverandering wordt bepaald aan de hand van veranderingen in de gemiddelde temperatuur en de hoeveelheid neerslag (regen, sneeuw, hagel) op aarde. Wanneer de gemiddelde temperatuur over een periode van een aantal jaren een continue stijging of daling laat zien, dan is het klimaat echt aan het veranderen. Op dit moment hebben wetenschappers vastgesteld dat de gemiddelde temperatuur al een aanzienlijk aantal jaren licht aan het stijgen is.

De oorzaken van klimaatverandering

Duizenden jaren lang was de hoeveelheid broeikasgas in de lucht mooi in evenwicht, totdat de mens fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen ontdekte. Men vond manieren om deze grondstoffen te verbranden in allerlei handige machines, zoals stoomtreinen en in fabrieken. Later kwamen daar vervoersmiddelen bij, zoals auto’s en vliegtuigen, maar ook energiecentrales om elektriciteit te maken. Of klimaatverandering alleen door de mens wordt veroorzaakt is niet zeker, omdat de planeet aarde ook diverse periodes van ijstijden en dergelijke heeft meegemaakt. Het is wel zeker dat het proces van klimaatverandering door de mens wordt versneld. Al met al zit er nu bijna de helft meer CO2 in de lucht dan een paar honderd jaar terug. Deze extra broeikasgassen hebben tot gevolg dat de aarde opwarmt, waardoor het nu bijna 1 graad warmer is dan 150 jaar geleden.

De gevolgen van klimaatverandering

Een graadje warmer na zoveel jaren lijkt misschien niet zoveel, maar toch heeft de opwarming van de aarde grote gevolgen voor de natuur, gezondheid en veiligheid. Het zal deze eeuw nog warmer worden. Als de mens doorgaat zoals nu, dan zal het na ruim 50 jaar wel drie tot vijf graden warmer zijn dan rond het jaar 2000. Het is niet alleen de temperatuur die stijgt. Door de opwarming van de aarde stijgt ook de zeespiegel, tot wel bijna een meter rond het jaar 2100. Dat komt vooral door smeltende gletsjers en ijskappen.

Ook wordt het in veel gebieden een stuk droger, terwijl het in andere landen juist veel natter wordt. Dit komt door bijvoorbeeld overstromingen als gevolg van de stijgende zeespiegel. In de gebieden waar het door de hogere temperatuur juist droger wordt kunnen voedseltekorten ontstaan, maar ook een tekort aan drinkwater en water voor de landbouw. Er komen meer hittegolven, met bosbranden en woestijnen tot gevolg.

Gevolgen klimaatverandering voor Nederland

Klimaatverandering klinkt allemaal erg ver weg. Maar ook in Nederland wordt het warmer en zal de zeespiegel stijgen. In Nederland worden de winters zachter en het vriest minder vaak. Dat merken we de laatste jaren al duidelijk. In de zomer wordt het droger en heter en in het voorjaar, najaar en de winter zal er juist meer neerslag vallen. Daardoor neemt de kans op overstromingen toe, omdat na hevige regenval het water niet meer goed afgevoerd kan worden.

Wat kunt u zelf doen tegen klimaatverandering?

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, waar we samen wat aan kunnen doen. Als ieder huishouden een beetje let op energieverbruik of zelf energie opwekt, wordt de CO2-uitstoot direct verminderd. Wat kunt u zelf doen? Zelfs als u maar met enkele punten rekening houdt, zal uw CO2-uitstoot verminderen.

Energie besparen

Energie besparen is erg effectief om klimaatverandering tegen te gaan. Bekijk eerst thuis welke apparaten veel energie verbruiken. Eventueel kunt u daarvoor een handige verbruiksmeter aanschaffen. Vaak loont het om oude apparaten te vervangen door een nieuw en energiezuinig model. U verdient de kosten dan vanzelf terug. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in uw energieverbruik. Wanneer we met zijn allen energie besparen en duurzamer leven, dan kunnen we de aarde zeker een handje helpen.