We hebben al een internationaal klimaatverdrag en een Nederlands energieakkoord. Toch gaat het kabinet de afspraken over energie en het klimaat nu vastleggen in een klimaatwet. Dat is belangrijk, want een klimaatwet bindt huidige en toekomstige kabinetten aan klimaatdoelstellingen. Zo voorkomen we zwabberbeleid én geeft het duidelijkheid voor het investeren in duurzaamheid door huishoudens en bedrijven.

De belangrijkste afspraak: 49% minder CO2-uitstoot in 2030

49% procent minder uitstoot van broeikasgassen, dat is nogal wat. Maar hoeveel CO2 is dat nu eigenlijk? Het nieuwe kabinet dacht dat Nederland 56 megaton aan uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. Maar omdat we met z'n allen al goed ons best doen met energie besparen én we windmolens op zee bouwen, valt dat cijfer gelukkig lager uit. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving hoeven we daardoor 'maar' 41 megaton koolstofdioxide te besparen. Een verschil van maar liefst 15.000.000 CO2-uitstoot. 

Om te besparen, moet je eerst weten wat CO2 is

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature al in de atmosfeer aanwezig is. CO2 komt vrij bij natuurlijke processen zoals bosbranden, vulkaanuitbarstingen en ademhalen. Maar ook bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. Aha, kolen, olie en gas! Het verbaast je dan waarschijnlijk ook niet dat de meeste plannen van het kabinet erop gericht zijn om het gebruik daarvan zo veel mogelijk te beperken.

Hoeveel is 41 megaton CO2-uitstoot eigenlijk?

41 megaton is een getal dat niet zo makkelijk te bevatten is. Om je toch een idee te geven, je stoot 1 ton CO2 uit als je:

  • 500 dagen ademhaalt
  • 16.000 km met de trein reist
  • 7 keer naar Parijs vliegt 
Dat we als Nederland flink moeten gaan besparen op energie is duidelijk. Maar hoe gaan we dat dan doen?

Wat zijn de plannen van het kabinet?

Veel plannen zijn al bekend. Het kabinet denkt grote winst te halen met CO2-opslag én het sluiten van de kolencentrales. Dat laatste zou al goed moeten zijn voor 12 megaton minder uitstoot. Ook het bedrijfsleven moet flink aan de bak om de uitstoot van CO2 te beperken. Maar dat is niet genoeg. Iedereen moet nadenken over hoe we zuiniger om kunnen gaan met energie. Want alle beetjes baten. Zeker als je bedenkt dat 1 Google-zoekopdracht net zoveel energie kost als het opwarmen van een kop thee. En een aflevering Netflix kijken net zoveel energie kost als 35 kilometer rijden met een benzineauto.

Wat ga je als gewone burger merken van de kabinetsplannen?

De kabinetsplannen in een notendop: verbruik minder energie en vooral geen gas. En als je dan tóch gas wilt verbruiken, kies dan voor groen gas, het duurzame alternatief voor aardgas. Dat zie je ook terug in de concrete plannen: 

  1. Vanaf 2021 worden vliegtickets duurder. Je betaalt dan een klimaatheffing.
  2. Je gaat meer betalen voor aardgas en minder voor elektriciteit. De belasting op aardgas gaat namelijk met 3 cent per kuub omhoog, die op elektriciteit daalt juist met 0,72 cent per kilowattuur.
  3. Nieuwe woningen krijgen niet meer standaard een gasaansluiting.
  4. Zonnepanelen leveren energie op. Tot 2020 krijg je die energie verrekend via de salderingsregeling. Daarna krijg je een terugleversubsidie. Het kabinet blijft dus investeren in deze duurzame energie.
  5. In 2030 rijd je zeker in een elektrische auto. Althans, dat staat geschreven in een van de kabinetsplannen. Omdat iedereen dan geruisloos rijdt, schaft de overheid langzaam maar zeker deze belastingvoordelen af.

Wat vindt Essent van de klimaatwet?

We zijn vóór een klimaatwet omdat een wet de zekerheid geeft om plannen te maken voor morgen én overmorgen. Een wet blijft namelijk bestaan, ook bij een volgend kabinet. Natuurlijk moet de klimaatwet wel aansluiten op het Klimaatakkoord van Parijs.

Voor ons kan de wet er niet snel genoeg zijn. Vooral omdat deze klimaatwet weer de basis vormt voor het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. We blijven ons in elk geval inzetten voor duurzame energie én een betaalbare energierekening. Zodat elke Nederlander een warm thuis heeft. 

Bronnen: NOS en Wise Nederland