Groene stroom: zo groen is het

Kent u dat: u praat met vrienden of collega’s over groene stroom. U vertelt dat u bijvoorbeeld windenergie afneemt bij uw energieleverancier en meteen krijgt u opmerkingen als "dat is een fabeltje" en "het is één pot nat". Dat kan best verwarrend zijn en twijfels oproepen over uw keuze voor groene stroom. We leggen u graag uit hoe groene stroom in elkaar steekt.

Wat is groene stroom?

In Nederland wekken we groene stroom op met verschillende duurzame energiebronnen. Deze energiebronnen raken niet op, daar kunnen we altijd energie mee blijven opwekken. Er zijn verschillende soorten groene energie:

Daarnaast is er de zogeheten grijze energie. Deze energie wordt opgewekt met minder duurzame bronnen zoals steenkolen, aardgas en kernenergie. De opgewekte stroom wordt via de verschillende kanalen vermengd en aangeboden op het energienetwerk, zodat u thuis de lamp aan kunt doen of achter de laptop kunt zitten. Uit alle Nederlandse stopcontacten komt namelijk 230 volt aan identieke stroom: een mengeling van groene en grijze stroom.

Altijd groene stroom bij Essent

Windpark Essent

Essent introduceerde in 1995 groene stroom in Nederland. Stroom uit windturbines was er al eerder, maar vanaf die datum kon deze stroom rechtstreeks bij het energiebedrijf gekocht worden. Essent was dus de eerste energieleverancier die groene stroom op grotere schaal aanbood aan consumenten. Vindt u het bij het afsluiten van een energiecontract belangrijk dat u bijdraagt aan een beter milieu? Bij Essent krijgt u altijd groene stroom, welk contract u ook kiest. Bekijk onze energiecontracten.

Gas op groen: Essent DubbelGroen

Bent u op zoek naar het groenste energiecontract? Essent biedt nu ook biogas, een nog duurzamer alternatief voor aardgas. En Essent is de eerste die dit op deze schaal naar de Nederlandse huiskamers brengt. Essent DubbelGroen is een combinatie van groen gas en WindStroom, opgewekt uit 100% Nederlandse wind. Zo kiest u voor de schoonste energie van Nederland en bent u dus dubbelgoed bezig.

Ik kies voor DubbelGroen


Samenstelling van groene stroom bij Essent

Voorheen kwam groene stroom voor een groot gedeelte uit Nederlandse bronnen, vooral biomassa en windenergie uit onze windparken. Doordat het aanbod van stroom uit Nederlandse biomassa is verminderd en de vraag alleen maar toeneemt, is dit erg kostbaar geworden. Om u zonder meerprijs van groene stroom te voorzien, hebben wij de samenstelling veranderd.

Essent: onderdeel van innogy

Sinds september 2016 maakt Essent deel uit van het duurzame energiebedrijf innogy. De energiemarkt van de toekomst is groen, decentraal en digitaal. Daar staat innogy voor. Innogy is kleurrijk, flexibel en vol energie en creatieve ideeën. We vernieuwen omdat we koploper willen zijn op het gebied van duurzame, moderne energiediensten. Dat is het vertrekpunt voor innogy. Op de website van innogy vindt u meer informatie over onze missie en doelstellingen.

Groene stroom van Essent in het nieuws

Essent is de eerste energieleverancier waar groene energie de norm was. Daar zijn we trots op. Lees hieronder actuele nieuwsberichten over Essent, groene stroom en groen gas.

Waar komt de groene stroom vandaan?

Op het stroometiket ziet u in één oogopslag welke energiebronnen uw energieleverancier gebruikt. U vindt er niet alleen informatie over hoeveel procent uit grijze of juist groene energie bestaat, maar ook hoeveel CO2 per kWh de energieleverancier uitstoot en hoeveel kernafval per KWh een energiebedrijf produceert. Deze gegevens worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de onafhankelijke toezichthouder op de energiemarkt.

> Bekijk het stroometiket van Essent

Garantie van Oorsprong

In Nederland is er veel vraag naar groene stroom door zowel particulieren als bedrijven. Dat is natuurlijk heel goed. Er wordt echter in Nederland nog niet voldoende groene stroom opgewekt om aan de vraag te voldoen van de Nederlandse markt. In de rest van Europa, zeker in het noorden, is het eigenlijk andersom: de vraag naar groene stroom is niet groot, maar er wordt wel veel opgewekt. Hierdoor blijft er dus eigenlijk groene stroom 'over'. In Nederland wordt er daarom veel groene stroom ingekocht vanuit het buitenland.

Wanneer u kiest voor groene stroom, dan wilt u natuurlijk ook zeker weten dat uw energieleverancier daadwerkelijk groene stroom levert. Met 'Garantie van Oorsprong'-certificaten (GvO’s) toont de energieleverancier aan dat zij groene stroom opwekken of inkopen en dus ook in de mix aan u leveren. Zo'n groencertificaat duidt aan dat er ergens in Europa 1.000 kWh aan energie uit een duurzame energiebron is opgewekt.

Uitleg garantie van oorsprong

Doe meer voor groene stroom

Zonnepanelen

Groene stroom moet de komende jaren veel verder groeien in Nederland om te voldoen aan het Energieakkoord. Om nog meer groene stroom op te wekken in Nederland zijn er investeringen nodig. Door groene stroom af te nemen, zoals windenergie, investeert u mee in de ontwikkeling hiervan. Wilt u nog meer doen om groene energie te kunnen gebruiken? Dan kunt u de volgende tips opvolgen:

  • Wek zelf groene stroom op door bijvoorbeeld zonnepanelen te laten installeren
  • Word mede-eigenaar van een windmolen of investeer in een windmolenpark
  • Help het milieu een handje – ook met groene stroom – door apparaten uit te zetten, uw huis goed te isoleren en lichten niet onnodig te laten branden

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn stroom echt groen is?

Groene stroom wordt verspreid op het elektriciteitsnetwerk, samen met alle andere stroom. Je merkt dus geen verschil tussen grijze en groene stroom als het uit het stopcontact komt. Iedere energieleverancier publiceert jaarlijks voor 1 mei een stroometiket, waarin vermeld staat hoeveel procent van de stroom duurzaam opgewekt is. Zo wordt de verdeling tussen grijze en groene stroom transparant gemaakt. De stroometiketten worden gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het stroometiket van Essent kunt u hier raadplegen.

Waar kan ik het land van herkomst zien van groene stroom?

Op het stroometiket ziet u precies hoeveel procent van de stroom die uw energieleverancier opwekt, uit duurzame bronnen afkomstig is. Ook ziet u daar waar de groene stroom zijn herkomst vindt, bijvoorbeeld in Nederlandse windmolens of Noorse waterkrachtcentrales.

Wat is groen gas?

Groen gas staat ook bekend onder de naam biogas. Beide termen worden gebruikt voor een duurzaam gas dat ontstaat uit het verwerken van biomassa. Onder 'biomassa' worden allerlei organische materialen verstaan, zoals rioolslib, modder, tuinbouwafval, groente-, fruit- en tuinafval, bladeren en meer. 

Lees hier meer over groen gas.

Wat is CO2-gecompenseerd gas?

Bij CO2-gecompenseerd gas wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd die ontstaat bij de verbranding van aardgas. Omdat het nog niet mogelijk is om op grote schaal groen gas te winnen, wordt op deze manier geprobeerd de nadelige gevolgen van aardgas voor het milieu te minimaliseren. Dit doen energieleveranciers onder andere door te investeren in duurzame energie of door meer bomen te planten.