Vergeleken met andere landen heeft Nederland best heftige plannen om het verbruik van aardgas te verminderen, omdat de transitie naar duurzame energie noodzakelijk is voor het behoud van onze planeet. Is groen gas, het duurzame broertje van aardgas, een goed alternatief?

 

Wat is groen gas?

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer rioolslib, landbouwgewassen, GFT-afval en koeienmest. Biogas heeft echter nog niet dezelfde eigenschappen als aardgas. Voordat biogas ‘groen gas’ mag heten, moet het ‘opgewaardeerd’ worden: er wordt CO2 aan het gas onttrokken en het gas wordt gezuiverd. Zo wordt ervoor gezorgd dat groen gas en aardgas van dezelfde kwaliteit zijn en door dezelfde gasleidingen naar je huis mogen worden gepompt. Daardoor hoeven apparaten dus niet aangepast te worden: ook met groen gas kunnen we dus gewoon blijven koken en stoken zoals we gewend zijn.

Wat zijn de voordelen van groen gas?

Het grootste voordeel van groen gas is het positieve milieueffect. Om de klimaatdoelstellingen te halen en de schade voor het milieu te beperken, is de (grootschalige) productie van groen gas een belangrijke stap.

Produceert Essent ook groen gas?

Essent is marktleider in Nederland met 30% van de groen gasmarkt. In de afgelopen maanden maakte Essent bekend nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met twee grote groengasproducenten. Zo neemt Essent sinds juni de volledige jaarlijkse productie van 1 miljoen m3 groen gas af dat Rundveebedrijf Ubbels uit Jelsum per jaar produceert met haar groengascentrale. Dit is voldoende om jaarlijks zo’n 750 huishoudens van gas te voorzien. Daarnaast neemt Essent sinds september 2017 jaarlijks 4 miljoen m3 groen gas af van Groen Gas Almere. Dit staat gelijk aan het jaarlijks gasverbruik van 2.500 huishoudens. Daarmee wordt voorkomen dat jaarlijks 5.000 ton CO2 wordt uitgestoten. Eerder in 2017 werd al bekend dat Essent per jaar 13,7 miljoen m3 groen gas aan de NS en ProRail gaat leveren voor de verwarming van stationsgebouwen en wissels.

Hoe ziet de toekomst van de groen gasproductie eruit?

Gasvrij heeft de toekomst en daar zet Essent zich dan ook hard voor in. Dat ontslaat ons er niet van om in de tussentijd zoveel mogelijk duurzaam opgewekte energie te leveren aan onze klanten. Groen gas is zo’n duurzame energiebron. Essent verwacht een flinke groei van de vraag naar groen gas en het aantal groengasproducenten in Nederland.

Uiteindelijk zal het aantal groengasproducenten niet voldoende zijn om aan de behoefte te voldoen. Er zullen te weinig grondstoffen in Nederland beschikbaar om voldoende groen gas van te maken. Bovendien zal het aantal productielocaties van groen gas naar verwachting niet in de pas lopen met de toekomstige vraag. Daarom importeert Essent ook groen gas uit Engeland.

Op weg naar 2050 nemen we afscheid van aardgas als verwarmingsbron voor onze huizen en gebouwen. Het alternatief moet duurzaam én betaalbaar zijn. Waterstof heeft beide kenmerken. Nieuwsgierig? Ontdek onze visie op waterstof.