Groen gas staat ook bekend onder de naam biogas. Beide termen worden gebruikt voor een duurzaam gas dat ontstaat uit het verwerken van biomassa. En biomassa kan bestaan uit heel veel verschillende organische materialen, zoals rioolslib, modder, tuinbouwafval, groente-, fruit- en tuinafval, bladeren en meer. Zolang het maar organisch is, want anders kan er geen groen of biologisch gas geproduceerd worden.

Groen in de naam

Groen gas of biogas mag deze namen dragen zolang er maar aan twee criteria wordt voldaan. Ten eerste: het gas wordt op duurzame wijze geproduceerd. Ten tweede: de grondstoffen om het gas te maken zijn van biologische of organische oorsprong. Groen is een kleur die wordt geassocieerd met de natuur en milieubewustzijn. Daarom krijgt dit gas de naam groen gas of biogas. In beide gevallen gaat het om hetzelfde gas, maar dan met net een iets andere naam.

Gas door vergisting

Gas ontstaat doordat organisch materiaal in de bodem van de aarde ligt te rotten en fermenteren. Tijdens dit proces komt het gas vrij. Door jarenlange gistingsprocessen in de aarde ontstaat aardgas. Aardgas raakt op, daarom is er een alternatief nodig: biogas. Biogas of groen gas wordt op dezelfde manier opgewekt, dus ook door het vergisten van organisch materiaal. Ook het verbranden van hout en dergelijke kan de gassen vrij laten komen.

Van groen gas naar bruikbaar gas

Wanneer het gas is geproduceerd en opgevangen, moet het eerst nog worden gezuiverd voordat het aangeboden kan worden op het gasnetwerk. Groen gas bestaat namelijk voor een groot deel uit methaangas en kooldioxide. Dit zit ook in aardgas, maar de verhoudingen zijn anders. Nadat het biogas is gezuiverd en bewerkt, dan kan het vermengd worden met het aardgas in het aardgasnetwerk.

Investeer in groen gas

Het produceren van groen gas gebeurt nog niet op grote schaal, omdat het om een bewerkelijk proces gaat. Maar Essent heeft iets nieuws: Essent DubbelGroen.


Gas op groen: Essent DubbelGroen

Bent u op zoek naar het groenste energiecontract? Essent biedt nu ook biogas, een nog duurzamer alternatief voor aardgas. En Essent is de eerste die dit op deze schaal naar de Nederlandse huiskamers brengt. Essent DubbelGroen is een combinatie van groen gas en WindStroom, opgewekt uit 100% Nederlandse wind. Zo kiest u voor de schoonste energie van Nederland en bent u dus dubbelgoed bezig.

Ik kies voor DubbelGroen