Het Energieakkoord is een Nederlandse overeenkomst tussen de overheid en meer dan 40 organisaties, waarin afspraken zijn gemaakt over energiebesparing, de productie van duurzame energie en het nemen van maatregelen om de opwarming van de aarde te bestrijden. Het uiteindelijke doel van deze afspraken is het zorgen voor een betaalbare en vooral schone energievoorziening in Nederland. Daarnaast kan duurzame energie ook goed zijn voor de werkgelegenheid in Nederland. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De belangrijkste afspraken van het Energieakkoord

Er zijn veel belangrijke afspraken gemaakt, die allemaal ondertekend zijn door grote partijen: de klimaatdoelen. De Nederlandse overheid, grote werkgevers, maar ook natuur- en milieuorganisaties doen mee. Er is een speciale commissie opgericht om te controleren of alle afspraken nageleefd en doelstellingen gehaald worden. Wel is al duidelijk dat er nog meer inspanningen nodig zullen zijn om alle afspraken na te kunnen komen. Maar wat waren de belangrijkste afspraken precies?

  • Er komen 1000 extra windmolens
  • Vijf oude kolencentrales moeten sluiten
  • In 2020 moet 14 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt
  • In 2023 moet 16 procent duurzaam worden opgewekt
  • De regering investeert in de isolatie van huurwoningen
  • Er komen 15.000 banen bij die te maken hebben met duurzame energie
  • Alle huizen krijgen een energielabel
  • In 2050 moet er 80 procent minder uitstoot van broeikasgassen zijn
  • Huiseigenaren mogen tegen lage rente geld lenen voor energiebesparende maatregelen
  • Minder energiebelasting voor mensen die samen met anderen duurzame energie opwekken

Wat levert het Energieakkoord op?

Het Energieakkoord zal zorgen voor schone energievoorziening, veel minder gebruik van kolen, gas en olie voor bijvoorbeeld verwarming en transport. Ook komt er veel werkgelegenheid bij en krijgen bedrijven nieuwe opdrachten en kansen om zich te ontwikkelen in nieuwe technologie. Bedrijven worden sterker omdat ze nieuwe ideeën kunnen verkopen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

Uiteindelijk zal voor burgers, bedrijven en organisaties de energierekening een stuk lager worden, doordat ze worden gestimuleerd om hun woningen of bedrijven te isoleren en zelf duurzame energie gaan opwekken.

Het Klimaatakkoord

Naast de afspraken in het Nederlandse Energieakkoord, bestaat het ook het wereldwijde Klimaatverdrag. In Parijs hebben in 2015 bijna alle landen van de wereld met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 graad Celsius. Vooral veel landen die uit eilanden bestaan of er veel hebben, vonden dit erg belangrijk. Als de temperatuur op aarde stijgt, heeft dat namelijk ook een stijging van de zeespiegel tot gevolg. De eilanden zouden dan veel risico lopen op overstromingen of zelfs geheel kunnen verdwijnen.

Ook is in het klimaatakkoord afgesproken dat de stijging van de uitstoot van broeikasgassen moet stoppen. Voor arme landen is dit moeilijker dan de rijke landen, omdat in arme landen de economie en industrie net begint op te bloeien. Daarom mogen een aantal landen wat later beginnen met het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen. Om de vijf jaar wordt goed gekeken naar het daadwerkelijke klimaatbeleid en de ondernomen acties van de verschillende landen. Er is afgesproken dat de doelen in ieder geval niet naar beneden bijgesteld mogen worden. Misschien gaat het na vijf jaar zelfs wel beter dan verwacht, waarna de doelstellingen nog wat sneller behaald kunnen worden. Het Nederlandse Energieakkoord helpt Nederland om de doelstellingen in het wereldwijde Klimaatakkoord te kunnen halen.

Zelf uw steentje bijdragen met duurzame energie

Zelf kunt u ook al veel doen. Denk aan het isoleren van uw huis, energiezuinige apparaten aanschaffen of zelf duurzame energie produceren door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Al deze maatregelen verhogen het wooncomfort én zorgen voor lagere maandlasten. Maar bovenal draagt u daardoor ook bij aan een duurzame toekomst. U beschermt de natuur en voelt het tegelijk nog eens in de portemonnee.