Emissiereductie is het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen. Hierdoor wordt de lucht weer schoner en wordt het klimaat en het milieu beschermd. Bovendien kan via emissiereductie voorkomen worden dat de aarde verder opwarmt.

Het doel is om in 2050 een voornamelijk schone elektriciteitsvoorziening te hebben. Emissiereductie is op dit moment vooral gericht op het verminderen van de uitstoot van het gas CO2. Dit gas komt onder meer vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals in elektriciteitscentrales waarvoor nog veel kolen en gas gebruikt worden. Het verkeer verbrandt vooral aardolie in de vorm van benzine en diesel. Ook hierbij komt veel CO2 vrij. Door veel nieuwe windmolenparken te bouwen, zonnepanelen te plaatsen en andere schone energiebronnen te gebruiken, is het mogelijk om een grote emissiereductie te realiseren.

Hoe draagt u zelf bij aan emissiereductie?

Emissiereductie

De overheid zet stappen in de goede richting, maar ook u heeft veel mogelijkheden om bij te dragen aan een snellere emissiereductie. Zuinig met energie omgaan helpt al enorm. Niet alleen door bijvoorbeeld de verwarming minder snel en hoog aan te zetten, maar ook door uw woning te isoleren en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Een gemiddeld huishouden in Nederland is jaarlijks verantwoordelijk voor de uitstoot van ongeveer 25.000 kilo CO2. Ongeveer de helft daarvan is directe uitstoot via het gebruik van aardgas en elektriciteit en brandstof voor de auto. Ook indirect wordt veel CO2 uitgestoten, bijvoorbeeld via de aankoop van voeding, kleding en spullen voor het huis. Door hierin bewuste keuzes te maken, is het mogelijk om een grote emissiereductie te realiseren.

Emissiereductie door te kiezen voor groene energie

EmissiereductieDe meeste energieleveranciers bieden de mogelijkheid om te kiezen voor duurzame energie en noemen dit groene energie. Duurzame energie is elektriciteit, opgewekt door schone en hernieuwbare bronnen zoals de zon, wind, water en aardwarmte. Door te kiezen voor groene energie zorgt u direct voor emissiereductie van uw huishouden. Niet alleen groene energie, maar nog een stapje verder gaan? Overweeg dan of de installatie van zonnepanelen voor u interessant is. De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren enorm gedaald en levert u naast veel duurzame energie ook een grote kostenbesparing op uw energierekening op.