Ecotax is de belasting op het verbruik van elektriciteit en gas en wordt geheven op energie die is opgewekt uit milieuonvriendelijke bronnen. Op deze manier probeert de overheid de lage kosten van energieopwekking uit fossiele brandstoffen te verhogen en alternatieve energie juist aantrekkelijker te maken. Met de opbrengsten van de Ecotax geeft de overheid extra geld aan bedrijven die groene stroom opwekken. De bedoeling is dat er daardoor meer groene stroom geproduceerd zal gaan worden, wat beter voor het milieu is.

Ecotax is energiebelasting

Ecotax wordt ook wel regulerende energiebelasting genoemd (REB). Het werd al in 1966 ingevoerd om bewust energiegebruik te stimuleren. Ecotax is een ander woord voor energiebelasting of overheidsheffingen, zoals u dat tegenwoordig op uw energierekening ziet staan. Deze belasting betaalt u ter compensatie van de vervuiling die het verbruik van energie tot gevolg heeft. De overheid wil daarmee bereiken dat u zuiniger en bewuster met de beschikbare energie omgaat, omdat een hoger verbruik direct in uw portemonnee voelbaar is. De Ecotax wordt via uw energierekening betaald aan uw energieleverancier, die het vervolgens afdraagt aan de overheid.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Sinds het begin van 2013 is er een heffing opslag duurzame energie- en klimaattransitie aan uw energierekening toegevoegd. Naast de al bestaande energiebelasting is deze heffing ingevoerd om de investeringen in duurzame energie nog verder te stimuleren. Deze heffing is ook een Ecotax en betaalt u per verbruikte eenheid elektriciteit of gas. Het doel van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie is om een speciale subsidieregeling te betalen. Een bedrijf of ondernemer die energie produceert op een milieuvriendelijke manier kan aanspraak maken op een deel van het geld dat door alle energieverbruikers bij elkaar is gebracht. Deze subsidieregeling wordt in zijn geheel betaald van de opbrengsten van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Geen belastingverschil tussen groene en grijze stroom

Tot een tiental jaren geleden werd over het gebruik van groene stroom geen belasting geheven. Groene stroom is duurzame elektriciteit die milieuvriendelijk is opgewekt, bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen. Tegenwoordig wordt groene stroom ook belast. Met de opbrengsten hiervan geeft de overheid geld aan bedrijven die zo nog meer groene stroom kunnen maken.

Vermindering energiebelasting

Hoe zuinig u ook bent met energie, u heeft een bepaalde basisbehoefte om in ieder geval uw koelkast te kunnen gebruiken, of uw huis te verlichten als het donker is. Daarom heeft de overheid een bepaalde minimumbehoefte vastgesteld, waarover u geen belasting hoeft te betalen. Deze belastingkorting heet ook wel de vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) en wordt per elektriciteitsaansluiting op de energierekening in mindering gebracht.

Minder Ecotax betalen? Neem zonnepanelen

U betaalt minder Ecotax wanneer u zelf duurzame energie opwekt. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen. Alle door u opgewekte stroom mag u dan verrekenen met uw verbruik voor dezelfde prijs die uw energieleverancier vraagt voor stroom. Als u meer opwekt dan u verbruikt, dan krijgt u de kale elektriciteitsprijs (zonder energiebelasting) van uw energieleverancier zelfs terug.