Duurzame projecten

Dankzij de keuze voor CO2-Neutraal Gas ondersteunt Essent wereldwijd projecten die gebruikt kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen. Zoals het ontwikkelen van schonere methoden om energie te produceren.

Gold Standard: de hoogste standaard voor CO2-compensatie

Essent selecteert alleen de hoogste kwaliteit projecten, gecertificeerd met de Gold Standard. Gold standard is een initiatief van o.a. het Wereld Natuur Fonds (WNF). Deze projecten voldoen aan de strengste criteria op het gebied van klimaatcompensatie. Het zijn projecten voornamelijk in ontwikkelingslanden waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van CO2-uitstoot in plaats van het achteraf terugdringen. Bovendien leveren deze projecten een bijdrage aan het milieu, samenleving en de lokale economie.

Enkele projecten:

Windenergie in China

De luchtkwaliteit in een aantal Chinese steden is zo slecht, dan luchtwegaandoeningen een van de meest voorkomende ziekten zijn. Meer dan een miljoen mensen per jaar overlijden door luchtvervuiling-gerelateerde oorzaken. De luchtvervuiling wordt voornamelijk veroorzaakt door verouderde kolencentrales en verbrandingsmotoren.

China start nu echter steeds meer windenergieprojecten op, zoals het Gansu Jinchang Mangang en Hunagmaopo Bundled Wind Power project. In deze projecten worden respectievelijk 33 en 24 windturbines gebouwd die per stuk 1.5MW leveren. In een land waarin van oorsprong weinig oog was voor milieuaspecten is dit een baanbrekende ontwikkeling. De windturbines leveren elektriciteit zonder emissie. China verwacht in de komende jaren meer dan 100 miljard euro te gaan investeren in de bouw van nieuwe windenergieprojecten.

Kooktoestellen in Oeganda

Ruim een derde van de wereldbevolking kookt nog dagelijks op een open vuur, meestal binnenshuis. De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht voor de gezondheid. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan longziektes veroorzaakt door koken op open vuur en houtskool; dat is meer dan aids, malaria en tbc bij elkaar. Deze manier van koken heeft een enorme impact op het klimaat, maar ook op de economische en sociale ontwikkeling van met name vrouwen en kinderen, die iedere dag uren bezig zijn met hout sprokkelen en koken.

In Oeganda kookt 90 procent van de huishoudens op open vuur of traditionele inefficiënte houtskool cookstoves. Dit zorgt voor ernstige ontbossing, waardoor de biodiversiteit wordt bedreigd met de gevolgen van klimaatverandering. Om de ernstige gevolgen voor het klimaat, de armoede en de gezondheid tegen te gaan, investeert het project in de lokale productie en verkoop van efficiënte cookstoves. Door het slimme ontwerp van de cookstove is er tot wel 50 procent minder brandstof (hout of houtskool) nodig bij het koken en komt er veel minder rook vrij.

Windenergie in Turkije

Vlak boven Istanbul in Turkije staan 12 windmolens die gemiddeld over een jaar 85.300 MWh aan elektriciteit opwekken. Zo voorzien ze de omgeving van duurzame energie. De duurzame energie wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en vervangt zo het gebruik van fossiele brandstoffen. En dat betekent minder CO2-uitstoot.

Het project creëerde ook nieuwe werkgelegenheid voor de aanleg en onderhoud van het project.

Boslandbouwproject in Peru

In regio Madre de Dios in de Peruaanse Amazone is een grootschalig boslandbouw-project, dat de lokale gemeenschap helpt zich te ontwikkelen met behoud en bescherming van het regenwoud. Er wordt cacaobouw gecombineerd met het actief beheren van bomen en planten in het beschermde gebied. Zo leert men duurzaam om te gaan met het regenwoud en tegelijk creëert de cacaoteelt werkgelegenheid. Daarnaast wordt het platbranden en kappen van regenwoud voor landbouwdoeleinden tegengegaan. En dat betekent minder CO2-uitstoot.

Dit project voorkomt gemiddeld 450.000 ton CO2-uitstoot per jaar, en gaat daarmee klimaatverandering tegen. De opbrengst zal 3.200 ton droge cacaobonen - van de beste kwaliteit - per jaar zijn, en is voor de meest veeleisende markten wereldwijd te bereiken. Hiermee wordt er meerwaarde voor de 1900 boerengezinnen gecreëerd en zijn er verantwoorde productieketens voor de cacaoproductie.