Zo voldoet uw bedrijf aan de energiewetgeving

5 oktober 2018

Bedrijven moeten investeren in duurzaamheid en energiezuinig ondernemen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan de eisen die de overheid stelt aan bedrijven. Naast besparen geldt er voor bedrijven een informatieplicht en voor grote bedrijven is een energie-audit (EED-audit) verplicht. Flink wat regels dus. Hoe voldoet u daar als ondernemer aan?

Belangrijkste energiewetgeving

De drie belangrijkste regels voor bedrijven zijn:

 • Verplicht energie besparen voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/ of 25.000 m3 gas verbruiken
 • Informatieplicht voor deze bedrijven
 • Energie-audit (EED-audit) voor ‘large enterprises’
 • Minimaal energielabel C voor kantoren van 100 m2 en groter

Hieronder leggen we uit hoe u aan deze regels voldoet.

Verplicht energie besparen

Als uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruikt, bent u verplicht om energie te besparen. Per branche staat er in het Activiteitenbesluit milieubeheer een lijst met erkende maatregelen, de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Als u al deze maatregelen af kunt strepen, voldoet u aan de verplichting.

Goed om te weten: deze regel levert u uiteindelijk geld op. Want alle maatregelen op de lijst verdienen zich al in 5 jaar terug. Denk bijvoorbeeld aan isolatie en het installeren van een energiezuinige ketel.

Weet in 1 minuut of u moet besparen

Geen tijd om de wet helemaal door te nemen? Met onze EnergieWetCheck weet u in 1 minuut of u energie moet besparen. En zo ja, met welke maatregelen. Dat scheelt veel tijd!

Doe de EnergieWetCheck

Informatieplicht voor bedrijven

Alle bedrijven voor wie energie besparen verplicht is, hebben ook een informatieplicht. Zij moeten de overheid inzicht geven in de energiebesparende maatregelen die zij al hebben genomen. Vanaf begin 2019 kunt u via eLoket uw rapportage doorgeven. Deze moet uiterlijk 1 juli 2019 afgerond zijn. 

Energie-audit (EED-audit) voor large enterprises

Large enterprises moeten een energie-audit laten uitvoeren en een kosten-batenanalyse voor grote stookinstallaties laten opstellen. De bespaarmaatregelen die uit de audit komen, moeten ook echt gerealiseerd worden. Ook deze maatregelen verdient u binnen 5 jaar weer terug. 

De kenmerken van een large enterprise:

 • Jaarlijkse omzet meer dan 50 miljoen euro 
 • Balanstotaal hoger dan 42 miljoen euro
 • Meer dan 250 medewerkers in dienst

In de EED-audit zit:

 • een overzicht van alle bestaande energiestromen, inclusief vervoer
 • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
 • een overzicht van hoe het bedrijf de komende 4 jaar kan besparen
 • een beschrijving van maatregelen die kosteneffectief genomen kunnen worden 

De RVO heeft een checklist, adviesdocument en rapportage-format die u kunt gebruiken voor de audit. 

Minimaal energielabel C voor kantoren van 100 m2 en groter

De overheid werkt in stappen toe naar volledig energieneutrale gebouwen in 2050. Daarom moet ieder kantoor groter dan 100 m2 in 2023 minimaal energielabel C hebben. In 2030 moet dat zelfs energielabel A zijn. Op korte termijn moet bijna de helft van de Nederlandse kantoren gaan besparen om energielabel C te halen. Meestal is dat goed haalbaar.

Advies over deze regels energie besparen

Essent helpt u graag om te voldoen aan de wetgeving. Dat doen we met advies over hoe u het best kunt besparen, met ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen en we kunnen zelfs helpen met het aanvragen van de SDE+ subsidie. We werken samen met gespecialiseerde partners om u op alle fronten goed te kunnen ondersteunen.

Disclaimer