Leestijd: 3 minuten

SDE++-subsidie aanvragen in 7 stappen

Wanneer u zelf energie wilt opwekken, brengt dat nogal wat investeringskosten met zich mee. Als ondernemer kijkt u wat het uw bedrijf kost en hoeveel het oplevert. Maar wist u dat u subsidie kunt krijgen voor de energie die u zelf produceert?

Dat kan met de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie, of kortgezegd SDE++. Deze regeling geldt voor zonnepanelen en voor CO2-reducerende technieken, zoals warmtepompen en zonneboilers.  In dit artikel leest u hoe u de SDE++-subsidie in zeven stappen aanvraagt.

Wat is SDE++-subsidie?

U ontvangt met de SDE++-subsidie geen vergoeding voor de aanschafkosten van uw duurzame installaties, maar voor de energie die u produceert. U krijgt een vast bedrag voor elke kilowattuur (kWh) die u opwekt.

Tip energie voor bedrijvenTip: noteer 5 oktober 2021 alvast in uw agenda voor het aanvragen van de SDE++. De aanvraagperiode loopt dit jaar vanaf 5 oktober 2021 tot 11 november 2021.

 

Stap 1: Check de voorwaarden van de subsidie

Of u in aanmerking komt voor de subsidie SDE++ hangt af van de grootte van uw installaties:

  • Voor zonnepanelen is een netaansluiting verplicht (EAN-code).
  • Uw installatie moet minimaal 15 kilowattpiek opwekken. Is uw installatie groter dan 0,5 megawattpiek, dan heeft u een haalbaarheidsstudie nodig.
  • Uw installatie moet aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting van 3x 80 Ampère. 

Stap 2: Regel de juiste vergunningen voor duurzame installaties 

Voor de aanvraag van SDE++ hoeven uw zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energie-opwekkers en CO2-reducerende technieken nog niet geïnstalleerd te zijn.

Wel heeft u in sommige situaties de juiste vergunning(en) nodig. Zonder de benodigde vergunning krijgt u namelijk geen subsidie. Regel dit eenvoudig zelf bij uw gemeente.

Stap 3: Maak een financieel plan

Breng in kaart wat uw installaties de komende vijftien jaar zullen kosten én opleveren. U kunt de gegevens opnemen in uw jaarrekening en financieringsplan. Bij de aanvraag van SDE++ heeft u dit financiële plan nodig. 

Stap 4: Maak een plan voor het plaatsen van duurzame installaties

Hoe legt u uw zonnepanelen eigenlijk neer? En heeft u al duidelijke ideeën over de installatie van uw warmtepompen, zonneboilers of andere CO2-reducerende technieken? Maak hiervoor een overzichtelijk legplan. Hoe meer informatie u indient bij uw aanvraag, hoe groter de kans dat u SDE++-subsidie ontvangt.

Stap 5: Vraag op tijd eHerkenning aan

In 2021 kunt u van 5 oktober tot en met 11 november uw subsidieaanvraag indienen. Vóór die tijd heeft u eHerkenning nodig, zodat u zichzelf kunt identificeren bij uw aanvraag. Ga hiervoor naar eHerkenning.nl. Let op: dit kost vijf werkdagen, dus regel eHerkenning op tijd.

Stap 6: Dien uw subsidieaanvraag in

Alle voorbereidingen achter de rug? Dan kunt u tijdens de openstellingsronde uw aanvraag indienen:

  • Ga naar mijn.rvo.nl en log in op het eLoket. Kies voor niveau 1.
  • Beantwoord de vragen en kies het juiste aanvraagformulier.
  • Vul alle gegevens over uw installatie in en voeg de verplichte bijlagen toe, waaronder uw vergunning(en) en eventueel de haalbaarheidsstudie.
  • Verzend uw aanvraag.

Wordt uw aanvraag succesvol beoordeeld? Dan ontvangt u de subsidie SDE++. Dit is een maximumbedrag voor de volledige looptijd van vijftien jaar.

In de berekening gaat RVO uit van de basisenergieprijs, de ondergrens voor het correctiebedrag. De precieze hoogte van de subsidie wordt jaarlijks berekend aan de hand van de hoeveelheid energie die u opwekt en de hoogte van het correctiebedrag.

Stap 7: Maak uw plannen definitief

Als u van RVO een go krijgt op uw subsidieaanvraag, kunt u uw installatieplannen verder uitwerken. Bij minder dan 1 megawatt moet uw installatie binnen achttien maanden in werking zijn.

Is uw installatie groter? Dan krijgt u extra tijd. Uw installatie moet binnen drie jaar actief zijn. Al moet u wel binnen achttien maanden de opdrachtbevestiging bij RVO indienen.

Hulp nodig? Essent regelt het voor u

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft over hoe de SDE++-regeling werkt. Of dat u wel wat hulp kunt gebruiken bij uw aanvraag. Hier helpen wij u graag mee. Maak een afspraak met onze adviseur en wij regelen uw aanvraag voor de SDE++ subsidie voor u.