Zó bepaalt u het beste moment

om uw energie in te kopen

Marktinformatie

Zó bepaalt u het beste moment om uw energie in te kopen

21 januari 2020

Níemand kan in de toekomst kijken. Toch is dat precies wat er van u als energie-inkoper wordt verwacht. Want om zo voordelig mogelijk in te kopen, moet u voorspellen of de energieprijs gaat stijgen of dalen. Bij gebrek aan een glazen bol kunt u daarom het beste kijken naar de ontwikkelingen op de energiemarkt. Hoe? Dat leggen we u graag uit.

In dit artikel:

  • De energiemarkt in het kort
  • Actuele prijzen gas en stroom
  • Wat bepaalt de prijs van gas?
  • Wat bepaalt de prijs van stroom?

De energiemarkt in het kort

De energiemarkt heeft alle kenmerken van een commoditymarkt, net als olie, goud, graan en melk. Dat wil zeggen dat uw prijs voor energie wordt bepaald door het inkoopmoment op grillige termijnmarkten. De kunst is dus om op een relatief gunstig marktmoment uw energie in te kopen. Een goed inkoopmoment maakt een groot verschil in de energiekosten van uw bedrijf.

Verderop in dit artikel leggen we uit wat die energieprijs bepaalt. Eerst een overzicht van de actuele prijzen, met de belangrijkste drivers van de prijs.

Actuele gasprijs en drivers

 Weekindex prijzen gas

Drivers deze week van de gasprijs:

  • de vraag naar gas blijft achter door de milde winter;
  • de gasopslag is goed gevuld voor de tijd van het jaar;
  • de LNG toevoer blijft zeer goed. 

Actuele elektriciteitsprijs en drivers  

 Weekindex prijzen elektriciteit

Drivers deze week van de elektriciteitsprijs:

  • de vraag naar stroom is laag voor de tijd van het jaar door de milde winter;
  • Duitsland is een stap dichter bij de uitfasering van alle kolencentrales (stapsgewijs tot 2038);
  • Duitsland wil vrijwillig EUA certificaten vernietigen die vrijkomen door de uitfasering van kolencentrales.

Stroom en gas inkopen en uw prijs inzien

Bekijk nu wat uw actuele prijs voor gas en stroom is, gewoon online. Goede prijs? Dan kunt u meteen online uw energiecontract afsluiten.

> Maak online mijn offerte.

Wat bepaalt de gasprijs?

Gas kan worden opgeslagen, in tegenstelling tot elektriciteit. Koopt u vandaag al gas in voor later, dan betaalt u een lange-termijnprijs. Dat is de prijs van vandaag + ingecalculeerd risico voor de toekomst. Bij een lage dagprijs kan het gunstig zijn om nu alvast gas in te kopen voor de lange termijn.

Grofweg zes factoren bepalen de gasprijs:

1. Het weer

Hoeveel gas we gebruiken, hangt af van de buitentemperatuur. Met warm weet stoken we minder. We verbruiken minder, dus de prijs daalt. Bij koud weer stijgt de vraag en dus de prijs.

2. Beschikbaarheid van gas

Als er veel gas beschikbaar is en dus het aanbod groter is dan de vraag, daalt de prijs. Net als in elke andere markt. Extra aanvoer van LNG (vloeibaar gas) uit Azië bijvoorbeeld drukt de prijs. En door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland steeds meer afhankelijk van buitenlandse productie en voorraden.

3. De opslag

Gasopslagen (storages in vaktermen) worden gebruikt om in de zomer gas op te slaan, als de vraag laag is. Als de vraag in de winter weer stijgt, wordt het gas uit de storage gehaald. Wordt er in de zomer bijvoorbeeld tijdelijk opslagcapaciteit gesloten, dan is de voorraad voor de winter kleiner. Met hogere prijzen tot gevolg.

4. De olieprijs

Veel gascontracten voor de lange termijn zijn nog gekoppeld aan de olieprijs. Als die stijgt, beweegt de gasprijs op den duur ook mee. Daarnaast beweegt de vraag naar zowel olie als gas op dezelfde manier. Bij economische groei stijgt de vraag, bij economische krimp daalt de vraag. Daarom bewegen de prijzen van olie en gas ook vaak op dezelfde manier.

5. Het prijsniveau

Verder is het absolute prijsniveau van invloed. Stel, de prijs is al laag. Dan is de kans op verdere daling lager dan de kans op een prijsstijging. Er is historisch gezien een bepaalde prijs waaronder het voor gasproducenten onaantrekkelijk wordt om nog te produceren. Een verdere daling is dan onwaarschijnlijk.

6. Geopolitieke ontwikkelingen

Houd daarnaast rekening met geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog en economische conflicten. Zet Rusland bijvoorbeeld de gastoevoer naar Oekraïne stop, dan daalt het aanbod in Europa en stijgt de gasprijs.

Wat bepaalt de elektriciteitsprijs?

Elektriciteit kan niet worden opgeslagen. Het aanbod moet dus altijd in balans zijn met de vraag. Vooral de productiecapaciteit bepaalt de prijs. Dus hoeveel wind- en zonnestroom er kan worden opgewekt en welke centrales in werking zijn. De prijs van niet-duurzaam opgewekte energie wordt bepaald door de prijs van gas, kolen en CO2-compensatie. Eerder heeft u al kunnen lezen welke factoren de prijs van gas bepalen. De prijs van kolen wordt vooral bepaald door China en de Chinese economie.

Gaat de prijs stijgen of dalen?

Alle factoren hierboven samen bepalen of de prijs gaat stijgen of dalen. Het beste kunt u een overzicht maken van deze factoren, met de trends die daarin te zien zijn. Hoe meer factoren wijzen op een prijsstijging of prijsdaling, hoe groter de kans dat de markt die kant op zal bewegen.

Infographic

Infographic prijsontwikkeling gas en stroom (pdf)

Disclaimer