Windenergie steeds goedkoper

26 mei 2017

Het opgesteld wind  vermogen  neemt in Nederland gestaag toe. Dit heeft deels te maken met het beleid van de Nederlandse overheid, die via subsidies bedrijven stimuleren te investeren in duurzame productie van stroom. Anderzijds nemen de kosten van het bouwen en exploiteren van windparken snel af. Het eerste windpark dat wordt gebouwd zonder subsidie is inmiddels een feit.

De rijksoverheid heeft de doelstelling uitgesproken om vanaf 2023 minimaal 16 procent van de gebruikte energie in Nederland op te wekken via duurzame bronnen. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. In 2010 stond er nog maar 2GW opgesteld. Dit gaat oplopen tot 7GW in 2020. De Nederlandse overheid subsidieert bedrijven, via de Stimulering Duurzame Energieproductie, om te investeren in duurzame energie. Wind op zee wordt in deze strategie steeds belangrijker. Naast deze subsidieregeling wijst de overheid ook de locaties aan op zee waar windparken moeten worden gebouwd. Het aandeel van wind op zee loopt de komende jaren op ten opzichte van het totaal opgesteld vermogen wind. 

Er worden op dit moment 2 windparken gebouwd in de Noordzee. Deze parken, de Gemini parken, worden gebouwd ten noorden van de waddeneilanden. Daarnaast komt er ook een windpark bij Borssele, dit park gaat 1 miljoen huishoudens voorzien van energie en moet in 2020 operationeel gaan.

Opvallend aan het windpark bij Borssele is dat er 2,7 miljard minder subsidie nodig is dan begroot. De kosten voor het bouwen en exploiteren van een windpark zijn de laatste jaren snel gedaald. De Nederlandse overheid schrijft een aanbesteding uit waarop marktpartijen kunnen bieden. De bieding van Dong voor het eerste park bij Borssele was het winnende bod, 7.27 cent per kWh. Dit was een laagterecord en al een meevaller voor de Nederlandse overheid. Bij de aanbesteding van het tweede park kwam het bod van het consortium Shell, van Oord en Eneco als winnaar uit de bus met een prijs van 5.45 cent per kWh. De snel dalende kosten komen enerzijds voort uit de dalende financieringskosten door de lage rente en door technologische ontwikkelingen en schaalvoordelen.

Het Deense Dong heeft de primeur om het eerste offshore windpark te bouwen zonder subsidie van de overheid. Het bedrijf gaat aan de slag met de bouw van twee windparken in het Duitse gedeelte van de Noordzee. Het betreft hier wel een combinatiebod waarbij het bedrijf voor een derde park wel subsidie ontvangt. Een belangrijke oorzaak voor de kostenreductie die Dong heeft bereikt is het vergroten van het vermogen van de turbines. Een gemiddelde turbine heeft een capaciteit van 5 megawatt, de turbines van Dong hebben een capaciteit van 15 megawatt. Daarnaast heeft het bij de ontwikkeling van 3 parken tegelijkertijd een schaalvoordeel. Omdat de parken in de buurt komen te liggen van de nabij gelegen onderhoudshub Norddeich kan men ook besparen op de onderhoudskosten.

Het Duitse adviesburo Agora heeft de verwachting uitgesproken dat de kostprijs nog verder zal gaan dalen tot 3 a 4 cent per kWh. Hiermee zal wind een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het is een efficiente energiebron en de technologie is nog lang niet uit ontwikkeld.

Bijkomend voordeel van windenergie is dat de er meer output is in de winter, wanneer prijzen hoog zijn,  dan in de zomer. Een nadeel van windenergie is de onvoorspelbaarheid en de volatiliteit van windoutput.

windenergie goedkoper

Disclaimer