Veranderingen in landschap elektriciteitscentrales


13 januari 2017

In Nederland is dit jaar een verdere verandering gaande in het energielandschap. Dit jaar worden opnieuw twee koleneenheden gesloten. Maasvlakte I en II zijn samen goed voor zo'n 960 MW vermogen. Door de sluiting van deze centrales daalt de totale capaciteit aan kolencentrales in Nederland van 5.02 GW naar 4.06 GW. Er zijn dan nog in totaal vijf kolencentrales open, die samen de baseload aan elektriciteitsopwekking leveren in Nederland. 3 van deze kolencentrales zijn brandnieuw. De Eemshavencentrale (RWE), de Maasvlakte 3 (Uniper) en de Centrale Maasvlakte (Engie) zijn allen geopend in 2015. Ze vervangen de kolencentrales uit de jaren '70 en jaren '80 die, nu ook Maasvlakte I en II dicht gaan, allemaal zijn gesloten.
De twee andere kolencentrales zijn uit de jaren '90. Het betreft de Amercentrale 9 (RWE) en de Hemweg 8 (Vattenfall). Van deze twee centrales is nog niet duidelijk wat de planning gaat zijn. De ministerraad gaat vanmiddag eventueel met een beslissing komen over de toekomst van deze twee centrales, maar door onenigheid in het kabinet (VVD vs PvdA) op dit dossier kan dit besluit ook naar achteren worden verschoven. Vattenfall wil graag op korte termijn de Hemweg 8 centrale sluiten. RWE heeft juist een subsidie ontvangen om de Amercentrale tot 2025 voor het grote deel op biomassa te laten draaien. 

De veranderingen op dit front zorgen ervoor dat iets van de overcapaciteit in Nederland verdwijnt (er staan nog altijd een reeks gascentrales in de mottenballen). Ook de Eemscentrale (gascentrale van 700 MW capaciteit) is per 1 januari van dit jaar gesloten waardoor de capacitieit in Nederland verder afneemt. Daarentegen wordt over een jaar waarschijnlijk de Clauscentrale weer in productie genomen (800 MW). In 2016 had Nederland nog ongeveer 10.5 GW aan basisload vermogen online staan. De helft hiervan betrof kolencentrales (5.02 GW) en de andere helft gascentrales. Vanaf dit jaar is dat teruggebracht naar 9 GW (waarvan 4.06 GW kolen). De vraag in Nederland ligt afhankelijk van condities tussen de 9 en 15 GW. De restvraag wordt opgevangen door overige bronnen (kerncentrale Borselle, hernieuwbaar, kleinschalige productie (gas en biomassa) en import). 

Elders in Europa

België - In België is continue discussie over de toekomst van de belangrijke kerncentrales Doel en Tihange. De levensduur van deze centrales is een aantal jaar geleden verlengd tot 2025. Zonder deze centrales wordt België te sterk afhankelijk van de import hetgeen te grote risico's met zich meebrengt voor de leveringszekerheid. 

Frankrijk - In Frankrijk wordt in 2019 begonnen met het uitfaseren van oudere kerncentrales. De capaciteit die verloren gaat moet worden opgevangen door nieuwe capaciteit aan hernieuwbare energiebronnen. Zo wil de Franse overheid in een periode tot 2030 de afhankelijkheid van kerncentrales terugdringen van de huidige 75% tot onder de 50%. 

Duitsland - De laatste reeks kerncentrales (11 GW) staan in de planning om in de periode van 2019-2022 te worden gesloten. Vanaf dat moment is Duitsland geheel vrij van kerncentrales. Er wordt over dezelfde periode veel minder geïnvesteerd in hernieuwbare energie dan in de voorbije jaren van de Energiewende. Op het moment wordt zo'n 23% van de elektriciteit in Duitsland duurzaam opgewekt (NL is 9%). De kerncentrales die in de voorbije jaren zijn gesloten zijn qua capaciteit gecompenseerd door hernieuwbare bronnen. Ook gascentrales zijn in de mottenballen geraakt door de Energiewende. Omdat de 11GW capaciteit die nog gesloten moet worden waarschijnlijk niet gecompenseerd wordt door voldoende nieuwe hernieuwbare bronnen is de verachting dat een reeks gascentrales terug gaan komen om dit gat te vullen. 

GB - In de voorbije twee jaar is het grootste deel aan kolencentrales in het Verenigd Koninkrijk gesloten. Gascentrales zijn hierdoor belangrijker dan ooit geworden. Kolencentrales hadden historisch gezien een belangrijke rol in de elektriciteitsproductie in Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar werd er meer elektriciteit geproduceerd door windmolens dan door kolencentrales. 

Disclaimer