1,7 GW aan nieuwe zonnepanelen in 2019

20 januari 2020

Duurzame energieproductie zat ook in 2019 flink in de lift. Via bijvoorbeeld de SDE+ subsidie investeerde de overheid flink in duurzame energiebronnen. Met resultaat. Want volgens de laatste inschatting is er in 2019 1,7 GWp geïnstalleerd. Wat wil dat zeggen?

Meeteenheid duurzame energieproductie

Laten we starten met een korte introductie van de meeteenheid. Het geïnstalleerde vermogen noemen we MWp, of megawatt piek of piekvermogen.

Dat geeft niet aan hoeveel energie er daadwerkelijk is geproduceerd, want dat hangt af van de kracht van de zon. Maar het geeft wel aan hoeveel energie er op een bepaald moment geproduceerd kan worden.

Groei duurzame energieproductie 2012 - 2019

Het geïnstalleerde vermogen aan duurzame bronnen groeide flink in de afgelopen jaren. Het CBS houdt de cijfers bij sinds 2012. In dat jaar was er in Nederland 290 MWp geïnstalleerd. 

In de jaren erna ging het snel met de installaties. Aan het eind van 2018 was er in Nederland al ruim 4GWp geïnstalleerd. Dat is 15 keer zoveel al in 2012! Alleen al in 2018 werd er ruim 1,5 GWp geïnstalleerd, vooral dankzij de SDE+ subsidie.

Volgens de laatste inschatting is er in 2019 1,7 GWp aan duurzame energiebronnen geïnstalleerd. Met name in de maand november, toen er 400 MWp aan extra vermogen bij kwam. Hiermee zou het totale beschikbare vermogen uitkomen op 6,2 GWp. 

Geïnstalleerd vermogen zonnepanelen Nederland

Wat betekent dit voor de elektriciteitsmarkt?

Zo’n groot beschikbaar vermogen kan op zomerse dagen een grote impact hebben op de vraag naar elektriciteit in Nederland. 

Ter vergelijking: de grootste centrale van Nederland, de Clauscentrale in Limburg, kan maximaal 1,3 GW aan vermogen leveren. 

Als huishoudens de zelf opgewekte elektriciteit kunnen gebruiken, is er veel minder vraag naar conventionele centrales. Kunnen de huishoudens de elektriciteit niet zelf kunnen gebruiken, dan kan dit grote invloed hebben op de onbalansmarkt in Nederland. 

De exportcapaciteit van Nederland richting de buurlanden is beperkt. En ook in Duitsland en België zal er op een zonnige dag elektriciteit in overvloed zijn.

Leestip: Voorbeeld van onbalans op de elektriciteitsmarkt.

Impact SDE+ subsidie

De groei van duurzame energieproductie is voor een groot deel te danken aan de SDE+ subsidie. Ook in 2020 blijft deze subsidie doorgaan in Nederland, maar hij gaat wel aangepast worden.

In de voorjaarsronde is een bedrag van 2 miljard euro beschikbaar voor duurzame energie. Dit is minder dan de 5 miljard die beschikbaar was in de najaarsronde van 2019. Van dat bedrag ging 4,5 miljard euro naar zonnepanelenprojecten.

Tip: Essent helpt u met het aanvragen van de SDE+ subsidie.
 
Bronnen