Temperatuurgevoeligheid van de Belgische vraag naar stroom

29 september 2017

Het oktober contract base power in België is in de maand september fors duurder geworden. Dit werd deels veroorzaakt door een hogere gasprijs. In België wordt stroom voornamelijk opgewekt via kern- en gascentrales. Vandaar dat een stijging van de gasprijs direct terug te zien is in de powerprijzen. Bij een gelijkblijvende sparkspread, de bruto marge die een stroomproducent maakt door het verkopen van elektriciteit die wordt geproduceerd door de centrale en het inkopen van de benodigde hoeveelheid gas, stijgt dan dus de stroomprijs.

Zoals zichtbaar in onderstaande grafiek is echter ook de sparkspread gestegen. Sprongen in de sparkspread op een forward contract kunnen meestal eenvoudig worden verklaard door de beschikbaarheid van centrales en of transportcapaciteiten. Zo steeg de sparkspread in Belgie voor de maand oktober met 5 EUR op één dag, 18 september. Dit werd veroorzaakt door de afmelding van Tihange 1N en 1S. Door deze niet beschikbaarheid zullen minder efficiënte gascentrales (dus duurdere centrales) de prijs gaan zetten. Gevolg is dat de stroomprijzen stijgen zonder dat de gasprijs verandert met als gevolg dus een hogere sparkspread. Ook het afmelden van Tricastin door EDF op verzoek van de nucleaire waakhond ASN heeft de sprakspreads voor de Q4 2017 in Belgie en Frankrijk hoger gezet.

grafiek 17 oktober

De prijzen op de forward markt in Belgie zijn dus afhankelijk van de fuelspreads, beschikbaarheid van centrales en de beschikbaarheid van import / export kabels. Op het moment dat powerlevering fysiek wordt zijn deze elementen uiteraard nog altijd belangrijk maar worden ook weersinvloeden belangrijk. Voor de forward contracten wordt gerekend met standaard temperatuur, standaard windproductie en standaard solarproductie. Deze standaarden worden berekend op basis van langjarige gemiddeldes en dan gecorrigeerd voor bijvoorbeeld het opgesteld vermogen van windcapaciteit en dergelijke. 

Aangezien in België verwarming deels elektrisch wordt geleverd is naast solar en wind ook temperatuur een belangrijke variabele om de vraag naar stroom te verklaren. Intramaand is de prijs dan ook deels afhankelijk van gerealiseerde / voorspelde temperatuur. Hoe kouder het wordt, hoe meer er wordt gestookt, hoe hoger dus de vraag naar stroom met een stijgende prijs als gevolg.  In de scatterplot hieronder staat de totale gerealiseerde load in België van uur 9 geplot ten opzichte van de temperatuur. Om een goed vergelijk te maken zijn de maanden april tot en met september uit de dataset gehaald omdat verwarming hier vrijwel niet plaatsvindt. Daarnaast zijn ook de weekenddagen eruit gefilterd omdat ook hier het gedrag van load afwijkt van weekdagen. Zoals verwacht is duidelijk zichtbaar dat bij lagere temperaturen (x as) de load stijgt (y as). Daarnaast is de stijging van de load redelijk lineair. Uit onderstaande data blijkt dat 1 graad temperatuurdaling de load op een werkdag in uur 9 met 100 MW toeneemt.  Het verschil tussen 5 graden en - 5 graden is dus 1 GW aan load, dat is gelijk aan de capaciteit van bijvoorbeeld de Kerncentrale Doel 3!

grafiek totale load

Bron: http://transparency.engie.com

Disclaimer